mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Geologie

Maroko očima geologa

Jana Kotková | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 498, 1994/9

Maroko, ležící na severozápadě Afriky, je cílem mnoha výprav. Pro Středoevropana, zvlášťě pro geologa, je tu leccos zajímavého. Afrika nebyla vždy...

Jedle a tektonika

Václav Cílek | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 507, 1994/9

Průběh teplot ve čtvrtohorách nejlépe odráží klimatická křivka konstruovaná z izotopového poměru δ18O v hlubokomořských vrtech. Problém spočívá...

Atmosférická koncentrace metanu ovlivňuje schopnost půd konzumovat metan

Ivan Boháček | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 534, 1994/9

Zajímavý případ pozitivní zpětné vazby popisují badatelé z univerzity státu Maine ve Walpolu. Uvádí se, že půdy pohltí ročně asi 30–40 Tg metanu....

Využití „semifosilních“ zdrojů energie – úspěšná strategie při krizích bioty?

Radek Mikuláš | 5. 8. 1994 | Vesmír 73, 447, 1994/8

Jednou z klíčových otázek při studiu krizí bioty je i tato: Jaké životní strategie jsou úspěšné v období velkých krizí a v následných obdobích...

Rozruch na rašeliništi

Václav Cílek | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 235, 1994/4

Lidé z ostrova Andoya na severovýchodním pobřeží Norska často přicházejí na místní rašeliniště kvůli lovu nebo sběru plodin a změny na povrchu jim...

Brdy a geologické vědy

Ivo Chlupáč | 5. 2. 1994 | Vesmír 73, 83, 1994/2

V článku „Přírodovědci na cílové ploše“ (Vesmír 71, 343, 1992/6) podali V. Cílek a V. Ložek pohled na současný stav přírody centrálních neboli...

Pohřbený, ale ne mrtvý komerce

Jiří Bárta, Petr Čapek, Hana Šantrůčková | 9. 12. 0201 | Vesmír 98, 711, 2019/12

Typickým půdním typem Arktidy jsou kryosoly, jejichž vznik je ovlivňován střídavým zamrzáním a rozmrzáním, které je spojeno s transportem...

Geologie.

redakce | Vesmír 1, 27, 1871/3

Krajan náš p. Stolička z Kroměříže, který po delší dobu co místořiditel prací a výskumů geologických v Indii mešká, zaslal nyní říšskému...

Měření dynamiky výstupu metanu ze starých ropoplynových sond

Měření dynamiky výstupu metanu ze starých ropoplynových sond komerce

Vladimír Rybák | Vesmír 99, 180, 2020/3

Systematické měření výstupu metanu ze starých, nedostatečně zlikvidovaných sond bylo Střediskem Hodonín zahájeno v roce 2016 a spočívalo v rutinní...