RNDr. Emil Ginter, DrSc.

RNDr. Emil Ginter, DrSc., (*1931) vyštudoval biochémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V Ústave výživy a Ústave preventívnej a klinickej medicíny v Bratislave sa zaoberal úlohou antioxidantov v prevencii aterosklerózy.

Počet článků: 33

Predčasné úmrtia na Slovensku, v Česku a v Európe

15. 2. 2007  |  Vesmír 86, 116, 2007/2
Človek má v živote jedinú istotu – že zomrie. Ide o to kedy a za akých okolností. Prevažná časť štatistických informácií uvádza, že zomrie na...
 

Sporivé gény a naši Rómovia

10. 11. 2005  |  Vesmír 84, 672, 2005/11
Do centra pozornosti lekárov a molekulárnych biológov sa dostávajú tzv. sporivé alebo šetriace gény a metabolický syndróm (syndróm X). Príčina je...
 

Sociálne determinanty zdravia

5. 12. 2001  |  Vesmír 80, 683, 2001/12
V posledných rokoch sa hromadia správy potvrdzujúce rozhodujúcu úlohu sociálnych faktorov z hľadiska zdravia jedincov i celej populácie. Ide...
 

Hodnotenie zdravotníctva

5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 133, 2001/3
Nedávno sa v našich denníkoch objavila senzačná správa o veľmi zlom hodnotení slovenského, českého, ale aj amerického zdravotníctva Svetovou...
 

Choroby srdca a politika

5. 1. 2000  |  Vesmír 79, 15, 2000/1
Extrémne vysoká úmrtnosť obyvateľov strednej a východnej Európy na choroby srdcovo-cievneho systému je hlavnou príčinou podstatne kratšej dĺžky...
 

Lieky z prírodných jedov

5. 6. 1999  |  Vesmír 78, 323, 1999/6
Naši predkovia po stáročia získavali zo živočíchov, rastlín, morských organizmov či plesní látky účinné pri liečení chorôb. Do dnešných dní sú...
 

Zázračné diéty a dlhovekosť

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 690, 1997/12
Cieľom týchto úvah nie je odhovárať ľudí, ktorým sa podarilo zlepšiť svoj zdravotný stav určitou diétou, aby takejto diéte prestali veriť. Viera v...
 

Porovnanie vývoja zdravotného stavu v Českej republike a v Rusku

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 332, 1996/6
Zdravotný stav obyvateľov komunistickej Európy v dobe pádu železnej opony vyzeral neutešene. V krajinách RVHP sa muži dožívali prinajlepšom o šesť...
 

Fínska skúsenosť s prevenciou srdcovocievnych ochorení

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 511, 1995/9
Veľkú časť obyvateľov Slovenskej a Českej republiky už v strednom veku ohrozujú chorobné zmeny na srdci a cievach, ktoré sa nakoniec prejavia...
 

Rakovina a stav duše

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 632, 1994/11
Mnohí sme sa s tým stretli: muž žijúci v šťastnom manželstve náhle ovdovie, stratí záujem o život a po roku zomiera na leukémiu. Alebo intelektuál,...
 

Záhada Žitného ostrova

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 564, 1994/10
H. Švejdarová a I. Míchal (Vesmír 73, 392, 1994/7) našli štatistickú závislosť medzi dĺžkou života a kvalitou životného prostredia v jednotlivých...
 

Stres – to nie je len adrenalín v krvi

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 256, 1994/5
Slovo „stres“ sa stalo súčasťou hovorovej reči i novinárskeho žargónu a používa sa dosť nepresne jednak na označenie rôznych záťažových situácií,...
 

Antioxidanty v ľudskej výžive

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 434, 1998/8
Posledné desaťročia priniesli nový pohľad na vznik mnohých ochorení. Ukázalo sa, že niektoré zdanlivo úplne rozdielne nemoci (infarkt srdcového...
 
Strana: [1]  [2] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné