mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Eseje o jazyce

Seznam článků v seriálu - Počet: 11

1. díl

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 1
Václav Jamek  |  16. 2. 2006  |  Vesmír 85, 113, 2006/2

Mám-li rozmýšlet o jazyku před publikem složeným alespoň částečně z učenců a většinou pak z těch, kdo se o vědění a učenost zajímají, je dozajista...
 
2. díl

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 2
Václav Jamek  |  16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 181, 2006/3

Podstatou svého nástroje („rozumu“, inteligence, resp. kognitivně-afektivních komplexů, které ustavují naše vědomí) a přinejmenším svými účinky,...
 
3. díl

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 3
Václav Jamek  |  13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 241, 2006/4

Vzato úhrnem, každý obor vědeckého poznání se v nějakém ohledu přímo dotýká člověka, a úměrně tomu se musí zabývat také tím, co je vhodné a správné....
 
4. díl

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 4
Václav Jamek  |  11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 309, 2006/5

Přiznám se, že jsem z nedostatku místa posledně trochu podváděl: „nechat jazyk kočkám“ nepřevádí úplně přesně francouzský ustálený obrat; ten jsem...
 
5. díl

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 5
Václav Jamek  |  15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 373, 2006/6

Hlavní nesnáz a omezenost veškerého jazyka spočívá v tom, že v něm musíme věci vyjadřovat popořádku, jednu po druhé, a to ještě v pořádku a skladu...
 
6. díl

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 6
Václav Jamek  |  13. 7. 2006  |  Vesmír 85, 432, 2006/7

O tom, jak by mohl vypadat rajský jazyk, lze spekulovat bezmezně, a vize „yamanštiny“ nabízí jen dílčí pojem, jejž další ohledy zase zpochybňují....
 
7. díl

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 7
Václav Jamek  |  10. 8. 2006  |  Vesmír 85, 488, 2006/8

Lidé žíznící po pravdě a moudrosti, jako byli například antičtí stoikové, by si dozajista přáli, aby se lidé nechávali přesvědčit jedině argumenty,...
 
8. díl

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 8
Václav Jamek  |  12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 621, 2006/10

Čím to je, že v naší společnosti se společenský vzestup, a tedy vyšší společenský status jejích členů vůbec nespojují s očekáváním, natožpak s...
 
9. díl

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 9
Václav Jamek  |  9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 701, 2006/11

Jak může jazyk „upadat“, a jak to případně souvisí s demokratičností promítající se v osvojování jazyka a v péči o něj? Na závěr diskusního pořadu o...
 
10. díl

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 10
Václav Jamek  |  7. 12. 2006  |  Vesmír 85, 768, 2006/12

Úpadkové jevy v jazyce: snad by se hodilo předvést empirickými příklady, co se tak může jevit, a z nich se dobrat obecnějších rysů, které mohou být...
 
11. díl

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 11
Václav Jamek  |  18. 1. 2007  |  Vesmír 86, 60, 2007/1

Prodáváme svůj jazyk lacino, ale tak snadno se nevykroutíme. Užijme si ještě nahodilého panoptika potvorností, kterými se náš veřejný jazykový...