i

Aktuální číslo:

2023/1

Téma měsíce:

DNA jako důkaz

Když kosti mluví

Pokračuje příběh pravěké lebky, jejíž význam vyzdvihla paleogenetika
 |  9. 1. 2023
 |  Vesmír 102, 27, 2023/1
 |  Téma: DNA jako důkaz

V loňském roce archeogenetici z Ústavu Maxe Plancka zjistili, že lidské ostatky nalezené v hlavním (Proškově) dómu Koněpruských jeskyň náležejí ženě z doby před 45 tisíci lety (Vesmír 101, 380, 2022/6). Patřila k jedné z prvních migračních vln moderních lidí, kteří přišli do Evropy z Předního východu, lidí, kteří později vyhynuli a nestali se předky gravetienských „lovců mamutů“.1) „Nejstarší Evropanka“ ale ještě neřekla poslední slovo.

O stáří ženské lebky vypovídá pouze starobylost genomu, zatímco s pomocí chemicko-fyzikální radiokarbonové metody datování se tento výsledek nepodařilo potvrdit. Navíc loňská práce prezentovala jen závěry na základě dosud přečtené genetické informace. Kompletní rozluštění genomu ženy ze Zlatého koně bude trvat několik let. Mohlo by přinést upřesnění genetických vztahů této fosílie k jiným nálezům nejstarších moderních lidí, a tím také rozšíření znalostí o jejich počátcích a vztahu k tehdy žijícím neandertálcům.

Souběžně s analýzou genomu této pravěké ženy spouštíme nový průzkum jejích fosilních pozůstatků, finančně podpořený Grantovou agenturou ČR.2) V následujících třech letech se zaměříme na tvar mozkovny a struktur souvisejících se zásobením mozku krví (kraniovaskulárním systémem). Vzhledem k tomu, že tyto struktury nepřímo vypovídají také o termoregulaci, získáme podpůrné informace o klimatu, v němž žena žila. Prozkoumáme rovněž kostěný labyrint spánkové kosti, který nepřímo vypovídá o historii lidských populací a jejich migracích. Dochovaná takřka celá dolní čelist a část zubů, tedy části lebky utvářené působením zevního prostředí, nám umožní prozkoumat i způsob výživy pravěké ženy. Současně s tím na základě nových poznatků zrekonstruujeme její lebku a obličej.

Vzhledem k tomu, že během sedmdesáti let od objevu dosud nikdo podrobně nerevidoval archeologické a paleontologické nálezy z dřívějších výzkumů v Proškově dómu, uložené dnes v depozitářích, účastní se projektu i archeologové, paleontologové a geologové. Artefakty spojované se ženou ze Zlatého koně například porovnají se souborem nálezů z nedaleké jeskyně Nad Kačákem, aby ověřili, zda pocházejí z totožného období, tedy zda je mohla vytvořit stejná lidská populace.

Poznámky

1) Prüfer K. et al.: A genome sequence from a modern human skull over 45,000 years old from Zlatý kůň in Czechia. Nature Ecology & Evolution 5, 820– 825, 2021, DOI: 10.1038/s41559-021-01443-x.

2) Projekt „Lidské kosterní pozůstatky ze Zlatého koně: revize a nové interpretace výzkumu z 20. století v Koněpruských jeskyních“ podpoří Grantová agentura ČR v letech 2023 až 2025. Hlavním řešitelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, spoluřešitelem Národní muzeum.

Ke stažení

TÉMA MĚSÍCE: DNA jako důkaz
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Genetika, Archeologie, Antropologie
RUBRIKA: Glosy

O autorech

Petr Velemínský

Rebeka Rmoutilová

Jaroslav Brůžek

Další články k tématu

Od mumie k Nobeloviuzamčeno

Evoluční genomika vyvinula za posledních několik desetiletí propracované nástroje, pomocí nichž můžeme lépe nahlížet a také přímo datovat...

Cesta do pravěkuuzamčeno

Sekvenování DNA je dnes již zcela rutinní a celkem levná záležitost; existuje řada technik a metodik, jak DNA číst. Čím dál lépe umíme číst i DNA...

Kůň a člověkuzamčeno

Domestikace koně zásadně změnila mobilitu, ekonomiku a válečné strategie člověka, čímž podstatně ovlivnila jeho dějiny. S ohledem na význam v...

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

Genetická příbuznost lidí je předmětem zájmu vědy už po staletí. Od prvních teoretických úvah o mísení krve rodičů přes porozumění základním...

Dobrodružství s DNA

Z obálky tohoto čísla Vesmíru se na nás dívá žena ze Zlatého koně v Českém krasu. Je to dáma pokročilého věku. Pravda, ve světle výsledků analýzy...

Doporučujeme

Deset let s CRISPR-Cas9

Deset let s CRISPR-Cas9 audio

Jaroslav Petr  |  31. 1. 2023
V roce 2023 jsme vstoupili do druhé dekády využívání technologie CRISPR-Cas-9, která zahájila revoluci v genovém inženýrství. Co přineslo...
I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

I když, bratře, mám tě rád, povím na tě, že jsi krad‘!

Halina Šimková  |  10. 1. 2023
Genetická příbuznost lidí je předmětem zájmu vědy už po staletí. Od prvních teoretických úvah o mísení krve rodičů přes porozumění základním...
Od mumie k Nobelovi

Od mumie k Nobelovi uzamčeno

Viktor Černý  |  9. 1. 2023
Evoluční genomika vyvinula za posledních několik desetiletí propracované nástroje, pomocí nichž můžeme lépe nahlížet a také přímo datovat...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné