Ehler Edvard

RNDr. Ing. Edvard Ehler, Ph.D., (*1979) vystudoval antropologii a genetiku člověka na PřF UK a bioinformatiku na VŠCHT v Praze. V Ústavu molekulární genetiky AV ČR se věnuje výzkumu archaické DNA a lidské evoluční genetiky. Zde založil a spravuje databázi archaické mitochondriální DNA (AmtDB. org). Přednáší ve studijním programu bioinformatiky na VŠCHT v Praze, na katedře biologie a environmentálních studií PedF UK vede předměty s tematikou biologie člověka a forenzní biologie.

Počet článků: 1

Cesta do pravěkuuzamčeno

9. 1. 2023  |  Vesmír 102, 24, 2023/1
Sekvenování DNA je dnes již zcela rutinní a celkem levná záležitost; existuje řada technik a metodik, jak DNA číst. Čím dál lépe umíme číst i DNA...