mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kyselý René

Mgr. René Kyselý, Ph.D., (*1974) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Celý profesionální život pracuje jako archeozoolog a osteolog v Archeologickém ústavu Akademie věd ČR v Praze. Analyzuje archeologické nálezy pozůstatků zvířat a řeší témata z oblasti domestikace, historie a ekonomického i rituálního využívání zvířat v pravěku, středověku a novověku.

Počet článků: 2

Kůň a člověkuzamčeno

6. 2. 2023  |  Vesmír 102, 96, 2023/2
Domestikace a cílené šlechtění proměnily vzhled i vlastnosti koní a koně naopak po tisíciletí ovlivňovali lidskou historii. Usnadňovali pohyb,...
 

Kůň a člověkuzamčeno

9. 1. 2023  |  Vesmír 102, 28, 2023/1
Domestikace koně zásadně změnila mobilitu, ekonomiku a válečné strategie člověka, čímž podstatně ovlivnila jeho dějiny. S ohledem na význam v...