i

Aktuální číslo:

2024/6

Téma měsíce:

Éčka

Obálka čísla

Sesuvy a společnost

Výpověď historických pramenů
 |  7. 10. 2019
 |  Vesmír 98, 568, 2019/10
 |  Téma: Sesuvy

Lidé měli od nepaměti potřebu zaznamenávat si zajímavé a mimořádné události, kterých byli svědky. Tím spíše byly evidovány takové jevy, které měly přímý vliv na jejich životy nebo u nichž byl takový vliv předpokládán. K nim bezpochyby patří přírodní hrozby.

Z nejstarších je zvláště působivý Pliniův popis erupce Vesuvu v roce 79 n. l., známá jsou však také pozorování počasí, u kterého se již v minulosti předpokládal dopad na zdraví člověka. V českých zemích prováděl taková pozorování například Johan Carl Rost v Zákupech v letech 1719–1720, Josef Stepling v Praze (1752) nebo František Alois Mag z Maggu v Telči (1771–1775) [2]. Práce těchto jednotlivců byly doplněny prvními vyobrazeními, záznamy z kronik, později i novinovými zprávami, fotografiemi či vlastivědnými pracemi.

Na rozdíl od ostatních přírodních hrozeb, které ovlivňovaly život společnosti, zejména zemětřesení, povodní, bouřek, krupobití nebo sucha, není v historických pramenech o sesuvech zachováno takové množství záznamů. Sesuvy jsou totiž prostorově výrazně omezený fenomén. Zatímco extrémní deště nebo sucha postihují relativně větší území, a tím stoupá šance, že budou zaznamenány, sesuvy mají spíše lokální rozsah a unikají často pozornosti. Také v případě sesuvů s vážnými dopady jde nezřídka o přírodní pohromu druhého sledu, která se objevuje po vydatných srážkách (to platí zejména v Česku) či zemětřesení.

Může se proto nabízet otázka, proč jsou informace o sesuvech zaznamenaných v dokumentárních pramenech důležité. Jejich značnou výhodou je, že často obsahují časový údaj, který sesouvání, tedy proces vyznačující se poměrně rychlým pohybem podél zřetelné smykové plochy, umožňuje přiřadit k existujícím řadám chodu počasí. Sledovat tak můžeme, jak se případná extremita počasí, vázaná na klimatické výkyvy, může projevit v sesuvné aktivitě. Zvláště pro posledních několik století platí, že počet sesuvů, které jsou datovány dokumentárními prameny, může být několikanásobně vyšší než počet sesuvů datovaných pomocí nepřímých přírodních (tzv. proxy) dat. Dokumentární záznamy také mnohdy obsahují informaci o přesné lokaci sesuvu, což je významné zejména v místech, kde relikty sesuvu mohly být zastřeny další lidskou aktivitou [3]. V četných záznamech o sesouvání je uvedeno, zda došlo k postižení majetku, jaká byla případná nápravná opatření a jak byla úspěšná. Tyto informace dnes nabývají tím většího významu, čím se strategie zmírňování rizika přírodních pohrom posouvají ke společenským aspektům problému (např. vhodnost lidských aktivit v území, způsoby ochrany populace a staveb).

Použitelnost zdrojů

Dokumentární prameny lze charakterizovat jako veškeré písemné a obrazové zdroje vytvořené člověkem, bez ohledu na to, zda jsou uloženy v archivech, nebo zda jde o informace zachycující sesuvnou událost přímo, či nepřímo (tzv. dokumentární proxy). Zatímco v minulosti byly nejčastěji využívány kroniky a tisk, v současnosti lze sledovat rozšíření spektra pramenů, i když jejich dostupnost a vhodnost je regionálně značně rozdílná.

Nyní vidíte 27 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Sesuvy
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie, Geologie

O autorech

Pavel Raška

Lukáš Dolák

Michal Bíl

Další články k tématu

Negativní dopady sesuvů

Hlavním důvodem studia sesuvů jsou působené škody na majetku a v extrémních případech i ztráty na životech lidí. Přesto jsou objektivní a...

Pozitivní aspekty sesuvů

„Sesuvem půdy“ se mnohdy nesprávně označují různé typy svahových deformací. Vyvolávají vesměs negativní emoce, protože jsou zmiňovány téměř...

Bydlet v krajině s hrozbou

Lidé mohou bydlet všude, i v krajině s hrozbou. Někdy je k tomu vede nutnost, tlak prostředí, anebo tak jako v našem případě, je to náhoda,...

Unikátní fotografie přírodních katastrof v Česku i zahraničí jsou nově dostupné on-line

Ústav struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR, v. v. i, postupně digitalizuje unikátní archiv snímků geologických katastrof a dalších...

Prevence sesuvů v právuuzamčeno

Právo reguluje lidské chování. Má ochraňovat sdílené a ceněné hodnoty, jimiž jsou lidský život a zdraví, majetek, životní prostředí a další....

Podmořské sesuvyuzamčeno

Dna moří a oceánů jsou kvůli své nedostupnosti méně prozkoumaná než povrch Marsu a Měsíce. Někoho možná překvapí, že na mořském dně dochází ke...

Přírodní hrozby, rizika, katastrofy, ohrožení

Povodně, sucha, velká horka, velké zimy, tajfuny a jiné extrémní výkyvy počasí, zemětřesení, sopečná činnost, velké sluneční erupce, srážka s...

Doporučujeme

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Genová terapie ALS: jsme na začátku naděje

Je to krutá a zatím nevyléčitelná nemoc. Amyotrofická laterální skleróza. Americká léková agentura FDA však nedávno schválila pro medicínskou...
(Ne)umělá sladidla

(Ne)umělá sladidla uzamčeno

Adam Obr  |  3. 6. 2024
Když loni v létě zařadilo WHO aspartam na seznam látek, které mají potenciál způsobovat rakovinu, dosáhla diskuse o škodlivosti nekalorických...
Příběhy řasových éček

Příběhy řasových éček

Richard Lhotský  |  3. 6. 2024
Přídatné látky v potravinách, familiárně přezdívané pro svůj kód éčka, vzbuzují u řady lidí obavy a strach. Přesto se mezi nimi najdou i látky...