Raška Pavel

Doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., (*1982) vystudoval učitelství geografie a historie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a fyzickou geografii na Masarykově univerzitě v Brně. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se zabývá především historickými a současnými přírodními hrozbami, jejich společenskou reflexí a přístupy ke zmírňování z nich plynoucích rizik.

Počet článků: 3

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně se představujekomerce

8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 46, 2024/1
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP) je veřejnou vysokou školou, zřízenou v roce 1991 v rámci procesu demokratizace a decentralizace...
 

Bachovo cembalo

9. 12. 2019  |  Vesmír 98, 669, 2019/12
ad Vesmír 98, 530, 2019/9 Se zájmem jsem si přečetl esej Martina Markla. Připomněla mi jiné podobné úvahy (za všechny klasickou Obranu historie...
 

Sesuvy a společnostuzamčeno

7. 10. 2019  |  Vesmír 98, 568, 2019/10
Lidé měli od nepaměti potřebu zaznamenávat si zajímavé a mimořádné události, kterých byli svědky. Tím spíše byly evidovány takové jevy, které měly...