Ivo Baroň

Mgr. Ivo Baroň, Ph.D., (*1976) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde r. 2005 získal doktorát z geologických věd. Zabývá se dynamickou geologií ve vztahu k přírodním katastrofám, hlavně sesuvům, aktivním tektonickým procesům a zemětřesením. Podílel se na výzkumných projektech a expedicích České geologické služby, Rakouské geologické služby, Přírodovědného muzea ve Vídni a Masarykovy univerzity v Brně. V současnosti pracuje jako vědecký pracovník v oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Počet článků: 1

Pozitivní aspekty sesuvů

7. 10. 2019
„Sesuvem půdy“ se mnohdy nesprávně označují různé typy svahových deformací. Vyvolávají vesměs negativní emoce, protože jsou zmiňovány téměř...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné