Spitzer Lukáš

RNDr. Lukas Spitzer, Ph.D., (*1981) vystudoval entomologii na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Po studiu nastoupil jako kurátor entomologie do Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně, kde nyní působí jako zástupce ředitele pro odbornou činnost. Během své profesní kariéry řešil výzkumné projekty v Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích a na své alma mater. Jeho specializací je ekologie motýlů a brouků, při níž se věnuje studiu vztahů člověka a krajiny. Jako malozemědělec a chovatel ovcí zkouší staré postupy a navrhuje možné varianty tradiční péče o zanikající i běžnou zemědělskou krajinu v naší moderní době.

Počet článků: 1

Pozitivní aspekty sesuvů

7. 10. 2019
„Sesuvem půdy“ se mnohdy nesprávně označují různé typy svahových deformací. Vyvolávají vesměs negativní emoce, protože jsou zmiňovány téměř...