i

Aktuální číslo:

2021/6

Téma měsíce:

Fluor

Prevence sesuvů v právu

Ochrana hodnot versus ochrana člověka před vlastní hloupostí
 |  7. 10. 2019
 |  Vesmír 98, 564, 2019/10
 |  Téma: Sesuvy

Právo reguluje lidské chování. Má ochraňovat sdílené a ceněné hodnoty, jimiž jsou lidský život a zdraví, majetek, životní prostředí a další. Právní regulace se například snaží bránit takové výstavbě, kterou by mohly ohrozit nebezpečné geologické jevy, jako jsou sesuvy a řícení skal. Někdy se však zdá, že se nás právo pokouší chránit před vlastní hloupostí.

Zákony nemohou zabránit geologickým procesům, avšak cílí na to, aby se v územích, která jsou náchylná k nebezpečným geologickým jevům, neprováděly činnosti, jež zvyšují pravděpodobnost sesouvání či řícení skal, mohou ho aktivovat nebo zhorší případné škody. Svahové deformace často vznikají vlivem lidského působení, například stavbou komunikace do zářezu sesuvného svahu. Bezprostředním spouštěčem bývá extrémní počasí – např. přívalový nebo dlouhodobý déšť. Proto právo při územním plánování, povolování a posuzování vlivů na životní prostředí brání realizaci staveb v rizikových místech.

Územní plánování a posuzování vlivů na životní prostředí jsou komplexní procesy. Formují žádoucí podobu území a ladí různé zájmy jeho budoucího využití. Měly by snížit negativní vlivy chystaných záměrů na životní prostředí a všechny jeho složky a zabránit činnostem, které by měly na danou lokalitu výrazně negativní dopad. Tyto procesy posuzují řadu různých zájmů a hodnot, v nichž jsou geologické jevy pochopitelně pouze jedním z mnoha kritérií. Figurují zde jako „rizikové geofaktory“, které slovy stavebního zákona představují „limity využití území“, tj. důvody omezující jeho možné využití. To však nic nemění na tom, že nejúčinnější prevencí škod způsobených sesuvy je vyhnout se při lidských aktivitách, zejména stavebních, sesuvnému území. Z toho do určité míry vychází i právní úprava.

Nyní vidíte 17 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Sesuvy
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Právo, Geologie

O autorovi

Hana Müllerová

JUDr. Hana Müllerová, Ph.D., (*1974) vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze; v Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., se zabývá právem životního prostředí.
Müllerová Hana

Další články k tématu

Negativní dopady sesuvů

Hlavním důvodem studia sesuvů jsou působené škody na majetku a v extrémních případech i ztráty na životech lidí. Přesto jsou objektivní a...

Pozitivní aspekty sesuvů

„Sesuvem půdy“ se mnohdy nesprávně označují různé typy svahových deformací. Vyvolávají vesměs negativní emoce, protože jsou zmiňovány téměř...

Bydlet v krajině s hrozbou

Lidé mohou bydlet všude, i v krajině s hrozbou. Někdy je k tomu vede nutnost, tlak prostředí, anebo tak jako v našem případě, je to náhoda,...

Sesuvy a společnostuzamčeno

Lidé měli od nepaměti potřebu zaznamenávat si zajímavé a mimořádné události, kterých byli svědky. Tím spíše byly evidovány takové jevy, které měly...

Unikátní fotografie přírodních katastrof v Česku i zahraničí jsou nově dostupné on-line

Ústav struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR, v. v. i, postupně digitalizuje unikátní archiv snímků geologických katastrof a dalších...

Podmořské sesuvyuzamčeno

Dna moří a oceánů jsou kvůli své nedostupnosti méně prozkoumaná než povrch Marsu a Měsíce. Někoho možná překvapí, že na mořském dně dochází ke...

Přírodní hrozby, rizika, katastrofy, ohrožení

Povodně, sucha, velká horka, velké zimy, tajfuny a jiné extrémní výkyvy počasí, zemětřesení, sopečná činnost, velké sluneční erupce, srážka...

Doporučujeme

Havlův Vesmír

Havlův Vesmír

Ivan Boháček  |  31. 5. 2021
Vesmír byl časopis mých prvních námluv s vědou a dodnes se pamatuji, jak jsem jako kluk měl vždy radost z nového čísla…
35 let s HIV

35 let s HIV

Eva Bobůrková  |  31. 5. 2021
Přítomnost nové záhadné choroby oficiálně potvrdily americké úřady, když 5. června 1981 oznámily podezřelý výskyt pneumocystické pneumonie u pěti...
Fluor v organických sloučeninách

Fluor v organických sloučeninách

Jaroslav Kvíčala  |  31. 5. 2021
Z přírody známe jen asi dvacet organických sloučenin obsahujících atomy fluoru. Člověk jich ale syntetizoval mnohem víc a organofluorová chemie...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné