Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024
i

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Unikátní fotografie přírodních katastrof v Česku i zahraničí jsou nově dostupné on-line

 |  7. 10. 2019
 |  Téma: Sesuvy

Ústav struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) Akademie věd ČR, v. v. i, postupně digitalizuje unikátní archiv snímků geologických katastrof a dalších přírodních procesů v Čechách i v zahraničí. Vlastní více než 40 000 fotografií, negativů a diapozitivů sesuvů, skalních řícení, přívalových proudů či nestabilních břehů vodních nádrží a staveb. Snímky pocházejí z archivu zakladatele československé inženýrské geologie profesora Quida Záruby a jeho následovníků a vznikal téměř 100 let. V současné době je již 6500 fotografií k dispozici on-line na webových stránkách ústavu.

V archivu se nacházejí například fotografie ze stavby Orlické přehrady z let 1959–1962, ze známého katastrofického sesuvu v Handlové na středním Slovensku z let 1960–1966, či z činnosti severočeských hnědouhelných lomů. Velmi cenné jsou i historické fotografie ze zahraničí, například z katastrofálního sesuvu v severoitalském Vajontu z roku 1963. Tehdy se zřítila značná část skalnatého úbočí hory Monte Toc do nově vybudované vodní nádrže. Voda vytlačená z nádrže vytvořila mohutnou vlnu, která zničila několik vesnic a městečko Longarone v údolí řeky Piave. Zahynulo více než 2000 lidí.

Snímky lze využít jednak pro sledování vývoje krajiny a jednak jako neocenitelnou fotodokumentaci velkých historických inženýrsko-geologických a geomorfologických událostí. Využít je mohou nejen geologové, stavební inženýři, ale i obce a další zájemci z řad veřejnosti.

K dispozici je fulltextové vyhledávání a náhledy snímků na https://www.irsm.cas.cz/ext/qz.

Pro využití snímků v plné kvalitě se zájemci mohou obrátit na quido.zaruba@irsm.cas.cz. Snímky budou po registraci zasílány bezplatně, pouze s povinností označit při publikaci zdroj, tedy archiv ÚSMH.

TÉMA MĚSÍCE: Sesuvy
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie, Geologie

O autorovi

Jan Blahůt

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D., (*1981) vystudoval PřF UK. Doktorát obhájil na Univerzitě v Miláně-Bicocce. V Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR se zabývá monitorováním a analýzou svahových deformací, zejména skalních. Je autorem nebo spoluautorem více než 50 odborných prací. Působí v redakční radě časopisů Landslides, Acta Geodynamica et Geomaterialia a Geoenvironmental Disasters. Působí jako soudní znalec se specializací na stabilitu svahů.
Blahůt Jan

Další články k tématu

Pozitivní aspekty sesuvů

„Sesuvem půdy“ se mnohdy nesprávně označují různé typy svahových deformací. Vyvolávají vesměs negativní emoce, protože jsou zmiňovány téměř...

Bydlet v krajině s hrozbou

Lidé mohou bydlet všude, i v krajině s hrozbou. Někdy je k tomu vede nutnost, tlak prostředí, anebo tak jako v našem případě, je to náhoda,...

Negativní dopady sesuvů

Hlavním důvodem studia sesuvů jsou působené škody na majetku a v extrémních případech i ztráty na životech lidí. Přesto jsou objektivní a...

Sesuvy a společnostuzamčeno

Lidé měli od nepaměti potřebu zaznamenávat si zajímavé a mimořádné události, kterých byli svědky. Tím spíše byly evidovány takové jevy, které měly...

Prevence sesuvů v právuuzamčeno

Právo reguluje lidské chování. Má ochraňovat sdílené a ceněné hodnoty, jimiž jsou lidský život a zdraví, majetek, životní prostředí a další....

Podmořské sesuvyuzamčeno

Dna moří a oceánů jsou kvůli své nedostupnosti méně prozkoumaná než povrch Marsu a Měsíce. Někoho možná překvapí, že na mořském dně dochází ke...

Přírodní hrozby, rizika, katastrofy, ohrožení

Povodně, sucha, velká horka, velké zimy, tajfuny a jiné extrémní výkyvy počasí, zemětřesení, sopečná činnost, velké sluneční erupce, srážka s...

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...