Přírodovědec záhlaví

Poznámky a glosy

Světovou úroveň dizertacím

Zdeněk Šesták | 5. 5. 1995 | Vesmír 74, 272, 1995/5

Americké děti píší eseje už od základní školy. Zadané téma bývá obvykle historické, přírodovědné nebo zeměpisné, vhodnou literaturu doporučuje...

Poštolky, které vidí ultrafialové světlo

Josef Chalupský | 5. 5. 1995 | Vesmír 74, 275, 1995/5

Severští hraboši (Microtus arvalis) jsou dávno známi svými čtyřletými cykly, ve kterých se přemnožují. Výklad tohoto jevu není zcela jednotný....

Čmeláčí inkubátory

Pavel Hošek | 5. 4. 1995 | Vesmír 74, 212, 1995/4

Sociálně žijící druhy včel (Apidae) běžně udržují teplotu v hnízdě odlišnou od teploty okolního prostředí. Tisíce jedinců vytápějí v zimě nebo za...

Spektroskopie jednotlivých molekul v blízkém optickém poli

Jan Valenta | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 126, 1995/3

Je obecně známo, že optický mikroskop má jednoznačně určenu hranici nejmenších pozorovatelných detailů jako polovinu vlnové délky záření použitého...

Kdo nesoutěží, nepřežije

Jaroslav Mokrý | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 137, 1995/3

K soutěžení mezi jednotlivými buňkami ve vývoji dochází velmi často. Jako vhodný příklad může sloužit vývoj centrálního nervového systému. Při...

Čejka chocholatá - pták roku 95

Vladimír Holáň | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 141, 1995/3

Mnoho druhů živočichů na naší planetě v tomto století vymizelo a existence dalších je ohrožena. Podle posledních údajů světové organizace Bird Life...

Chemické oscilační reakce

Hana Ševčíková | 5. 3. 1995 | Vesmír 74, 154, 1995/3

Cyklickým průběhem se vyznačují nejen základní životní buněčné procesy, jako jsou metabolizmus, respirace a reprodukce, ale i fungování mnoha...

Záhada želvího cestování

Josef Chalupský | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 89, 1995/2

Na pobřeží Floridy a na ostrovech Karibského moře žijí karetové želvy Caretta caretta. (Tytéž žijí i v Evropě, ale tam mají jiné zvyky, než o...

Věda, jazyk, folklor

Magdalena Tichá | 5. 2. 1995 | Vesmír 74, 114, 1995/2

V říjnovém čísle jsme pod tímto názvem publikovali esej J. Babora (73, 645, 1994/12) a tucet českých přísloví přeložených do vědeckého jazyka....

Zebřička jako model vývoje obratlovců

František Sládeček | 5. 1. 1995 | Vesmír 74, 7, 1995/1

V jednom z minulých čísel Vesmíru (72, 533, 1993/10) jsme si ukázali některé z nejvýznamnějších modelových objektů, umožňujících poznat různé...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné