Hlavní články

Alois Alzheimer: příběh jedné nemoci

František Šťastný | 12. 4. 2007 | Vesmír 86, 251, 2007/4

Svou životní přednášku přednesl Alois Alzheimer na setkání společnosti jihoněmeckých psychiatrů v Tübingenu 3. listopadu 1906. Popsal všeobecný...

Josef Václav Koštíř

Josef Zahradníček | 12. 4. 2007 | Vesmír 86, 256, 2007/4

Od Nymburka směrem na Lysou nad Labem v úrodné polabské oblasti Zlatého pruhu země české se rozprostírá rovina a tam v malebných Kostomlátkách...

Rozpad komplexních společností

Václav Cílek | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 147, 2007/3

Roku 1988 vydal britský historik Joseph A. Tainter v nakladatelství Cambridžské univerzity knihu s názvem „Rozpad složitých společností“, která se...

Člověk a les v průběhu věků

Zuzana Jankovská, Štěpán Březovják | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 160, 2007/3

Člověk ovlivňuje les svou činností a les svou přítomností působí na lidské počínání. Les vždy sloužil člověku jako zdroj potravy, materiálu na...

Galapágy houbové říše

Miroslav Kolařík | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 172, 2007/3

Houby, které mohly vzniknout kdesi v hlubinách ordoviku, se podle současných odhadů rozrůznily asi do 1,5 milonu druhů, z nichž většina teprve čeká...

Za houbami v březnu

František Kotlaba | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 177, 2007/3

Jaro by mělo přicházet kolem 21. března, ovšem každý rok je tomu poněkud jinak. Vývoj počasí v tom kterém roce má přirozeně vliv i na růst hub, jež...

Promiskuitní DNA

Eduard Kejnovský | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 179, 2007/3

Genetická informace je v eukaryotických buňkách uložena nejen v jádře. Svou vlastní DNA obsahují také malé buněčné organely – mitochondrie a...

List do památníku Karla Kousala,

Jan Klein | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 182, 2007/3

Jako každé dítko školou povinné jsem měl řadu učitelů a učitelek, ale většina z nich zmizela v hlubinách mého stárnoucího mozku. Jen pár jich...

Klinické studie a klinická praxe

Jiří Vítovec, Jindřich Špinar | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 186, 2007/3

V posledních letech se staly klinické studie a jejich závěry nedílnou součástí klinické praxe, o kterou se lékař opírá při výběru vhodného léku či...

Člověk, ozon a klima

Paul J. Crutzen | 15. 2. 2007 | Vesmír 86, 78, 2007/2

Jana Olivová: Významnou měrou jste přispěl k poznání složitých procesů v atmosféře. Soustředil jste se zejména na oblast atmosférické chemie, a to...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné