Ing. Josef Foldyna, CSc.

Ing. Josef Foldyna, CSc., absolvoval Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor strojní zařízení dolů a hutí. V roce 1997 obhájil disertační práci na téma Modulace vysokorychlostních vodních paprsků. V současné době pracuje jako zástupce ředitele a vedoucí oddělení dezintegrace materiálů Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i., v Ostravě. Zaměřuje se především na experimentální výzkum generování vysokorychlostního pulzujícího vodního paprsku, vizualizaci pulzujícího vodního paprsku a stanovení parametrů ovlivňujících výkonnost pulzujících paprsků. Zabývá se rovněž studiem možností obrábění materiálů vysokorychlostními vodními paprsky. Spolupracuje s předními zahraničními fi rmami při zavádění výsledků výzkumu do průmyslové praxe.

Počet článků: 1

Pulzující vodní paprsek – technologie budoucnosti?

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 680, 2013/12
Účinky vysokorychlostních vodních paprsků při dezintegraci materiálů jsou odborné veřejnosti dobře známy. Čistá voda stlačená běžně užívanými...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné