Quarry

Dopisy čtenářů

Řečová komunikace

Eva Pelikánová | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 184, 1994/4

Stalo se mi jednou při tzv. „recitační hodině“ (žáci mají 14 dní na to, aby si sami vybrali báseň či text), že Pivoňka se uklonil a řekl: Christian...

K ochraně ozonové vrstvy Země

Erich Lippert, Daniel Vondrouš, Josef Vavroušek | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 184, 1994/4

Česká republika, která se k Montrealskému protokolu přihlásila v září 1993, dosud nepodepsala ani Londýnský, ani Kodaňský dodatek...

Konkurence, či kompetice

Zdeněk Kadlus | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 184, 1994/4

V úvaze o nadbytečném přejímání slov z angličtiny je mezi jinými příklady zmíněna „kompetice“ jakožto termín doporučovaný etology, a to s tím, že...

Sluneční a hvězdná aktivita

Ondřej Ivanek | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 184, 1994/4

Je poměrně málo známo, že periodicita sluneční aktivity není výjimkou z hlediska srovnání s jinými hvězdami. Tento objev umožnila existence jevu,...

Ledový vrt v Grónsku

Václav Cílek, Václav Smělý | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 184, 1994/4

Zabývám se vlivem sluneční činnosti na teplotní odchylky jednotlivých cyklů. Výsledky jsem publikoval v Meteorologických zprávách 46, č. 2, str....

Ad Anketa Vesmíru 71, 1991/12

Václav Frei | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 124, 1994/3

...Navážu na shrnutí výsledků ankety Vesmíru 71, 1991/12. V oddílu doporučení, o co Vesmír rozšířit, mě upoutala nejvyšší hodnota (54,4 %)...

Jak se stane ze studenta medicíny dobrý lékař?

Oldřich Nečas | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 124, 1994/3

A přesto se na některých fakultách přijímá (a dokonce prý „s úspěchem“) pouze podle testů, např. takového (poněkud pozměněn, aby se autoři v tom...

Z neoficiální zprávy o služební cestě

Václav Cílek | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 124, 1994/3

Když r. 1630 přijeli do Bostonu puritáni, tak na ostrově Shawmut nalezli pouze místního poustevníka. Ten přijal zbožné muže s otevřenou náručí...

Ke kvazispecies a evoluci

Jiří Doskočil, František Sládeček | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 124, 1994/3

Zajímavé pojednání o kvazispecies – statistické definici informační makromolekuly, jak ji vykládá Eigenova škola, je jistě přínosné pro pochopení...

Komu Koniášovu medaili

Karel Samšiňák | 5. 2. 1994 | Vesmír 73, 64, 1994/2

Případ knihovny prof. Práta není ojedinělý, zaráží však, že k němu došlo až po pádu komunistického režimu. Před časem jsem ve Státním ústředním...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné