Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Záplavy v Čechách

Jsme schopni se poučit z historie? Spíš ne

Jsme schopni se poučit z historie? Spíš ne

Václav Fanta | 6. 1. 2020 | Vesmír 99, 51, 2020/1

Říká se, že naši předci si byli schopni z generace na generaci předávat zkušenosti o přírodním prostředí (vždyť přece „žili v souladu s...

Zoologická zahrada, povodně a klimatické plánování města

Zoologická zahrada, povodně a klimatické plánování města

Václav Cílek | 5. 9. 2013 | Vesmír 92, 490, 2013/9

Na rozhraní května a června jsem se shodou okolností tři týdny pohyboval v terénech různých částí Čech. Tak se stalo, že jsem zachytil nástup...

Vodu nezastavíš

Vodu nezastavíš

Václav Cílek | 8. 10. 2009 | Vesmír 88, 614, 2009/10

Všude a kdykoliv Od roku 1997 postihla naši zemi série různě velkých vod – od dvouletých až po pětisetleté vody. Nešlo přitom o opakování jedné...

Bleskové povodně

Bleskové povodně

Zdeněk Vašků | 8. 10. 2009 | Vesmír 88, 618, 2009/10

Bydlící u potoků mají se na pozoru míti, aby okolo svatého Jana povodní překvapeni nebyli a i s dobytkem do nebezpečenství života nepadli. Dlouho...

Paradoxy přírodních katastrof

Jan Munzar, Stanislav Ondráček | 5. 7. 2002 | Vesmír 81, 370, 2002/7

Přírodní katastrofa je neštěstí podmíněné přírodními silami, které se ve starověkém pojetí nazývají živly (země, voda, vzduch, oheň). V historii...

Velká voda, krajina a člověk

Zdeněk Vašků | 5. 7. 2002 | Vesmír 81, 373, 2002/7

V našich přírodních podmínkách jsou velké vody odjakživa přirozenou součástí hydrologického koloběhu, podstatné rozdíly lze však v průběhu času...

Naše malé pluviály

Ladislav Křivský | 5. 12. 1997 | Vesmír 76, 672, 1997/12

Je pochopitelné, že přírodní jevy vyvolávají zájem veřejnosti i odborných kruhů teprve tehdy, když zasahují do společenského konání. Takovým jevem...

OLDŘICH KOTYZA, FRANTIŠEK CVRK, VLASTIMIL PAŽOUREK: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě

Václav Cílek | 5. 12. 1997 | Vesmír 76, 707, 1997/12

Teprve povodně letošního roku mě upozornily, že jsem ještě nenapsal anotaci této důležité knížky vydané ve vzdáleném Děčíně a distribuované, pokud...

Příčiny záplav a prevence

Zdeněk Vašků, Michael Barchánek | 5. 10. 1997 | Vesmír 76, 551, 1997/10

Vašků: Otázkami oscilací a vývojových změn klimatu se od osmdesátých let tohoto století zabývali nejen specializovaní vědečtí pracovníci, ale i...

Naše malé pluviály

Zdeněk Vašků | 5. 9. 1997 | Vesmír 76, 512, 1997/9

Podstatou všech vědeckých postupů, které jsou využívány pro rekonstrukci klimatu historické preinstrumentální éry, je vzájemně provázané hodnocení...