Přírodovědec záhlaví

Pedologie

Půdou proti suchu

Půdou proti suchu

Marek Batysta, Jan Vopravil | 29. 11. 2016

Extrémní klimatické jevy jsou stále častější. V České republice se zvyšuje průměrná roční teplota vzduchu, celkové úhrny srážek zůstávají sice...

Půda – to nejcennější, co máme

Půda – to nejcennější, co máme

Barbora Badalíková | 29. 11. 2016

Půda je pokožkou planety Země. 1 Lidé si svou pokožku chrání a jakmile si ji zraní, jsou vystaveni množství chorob a jejich tělo slábne. S půdou...

Ohrožená půda

Ohrožená půda uzamčeno

Bořivoj Šarapatka | 6. 10. 2016 | Vesmír 95, 586, 2016/10

Naši předci chránili půdu nejednou i se zbraní v ruce či si její vzorek odnášeli do exilu. Dnes se úcta a vztah k půdě postupně vytrácejí nebo se...

Pedologové a studenti se dočkali

Pedologové a studenti se dočkali

Eduard Pokorný | 9. 10. 2014 | Vesmír 93, 597, 2014/10

V červnu letošního roku se na trhu objevila publikace, na kterou naši pedologové a pracovníci souvisejících oborů (např. agronomie, lesnictví,...

Evoluce názorů na evoluci půd

Evoluce názorů na evoluci půd uzamčeno

Pavel Šamonil | 17. 7. 2014 | Vesmír 93, 418, 2014/7

Exodus půdní vědy Jedno z prvních vyobrazení půdního profilu pochází z roku 1771 od holandského přírodovědce a umělce Joannese le Francqa van...

Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek

Aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek uzamčeno

Zdeněk Vašků | 5. 12. 2013 | Vesmír 92, 696, 2013/12

Bonitace půdy (z lat. bonitas – dobrota, šlechetnost, úrodnost) je hodnocení půdy podle její historicky nejdůležitější vlastnosti, kterou je...

Odvrácená tvář půdy

Odvrácená tvář půdy uzamčeno

Vojen Ložek | 3. 10. 2013 | Vesmír 92, 574, 2013/10

Nauka o půdě se u nás, podobně jako i jinde, donedávna rozvíjela a praktikovala téměř výhradně v rámci zemědělských věd, což je pochopitelné, neboť...

Vepsáno do půdy

Vepsáno do půdy uzamčeno

Jan Hladký | 4. 4. 2013 | Vesmír 92, 228, 2013/4

V posledních dvou desetiletích se v pedologických vědách mimo jiné výrazně rozvíjejí dvě speciální vědní disciplíny – pedoarcheologie a forenzní...

Houby v zimním lese

Houby v zimním lese

Petr Baldrian | 5. 4. 2012 | Vesmír 91, 216, 2012/4

Při vstupu do lesa často zvedáme zrak ke korunám stromů. Ale nejen tam. Zástupy houbařů obracejí oči spíše k zemi, a když mají štěstí, vytahují po...

Zlo zvané meliorace

Zlo zvané meliorace

Zdeněk Vašků | 14. 7. 2011 | Vesmír 90, 440, 2011/7

Korektně řečeno, v pravém slova smyslu o meliorace vůbec nejde. Ale v dobách, pro které bylo příznačné politicky motivované matení pojmů, se tak i...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné