Kognitivní vědy

Pozor, pohyb!

Pozor, pohyb! uzamčeno

Jiří Lukavský | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 560, 2023/10

Při sledování svého okolí často potřebujeme zaměřit pozornost na více předmětů najednou. Zatímco při řízení auta to vyžaduje uvědomování polohy...

Od vědomí k vědění

Od vědomí k vědění

Ivan M. Havel | 7. 9. 2020 | Vesmír 99, 507, 2020/9

Za vlády behaviorismu, empiricismu a materialismu ve vědě minulého století byla introspekce dlouho (a mnohdy je dodnes) odmítána jako něco...

Kognitivní zkreslení v kriminalistice

Kognitivní zkreslení v kriminalistice uzamčeno

Martin Nežádal | 5. 4. 2018 | Vesmír 97, 215, 2018/4

Jako kognitivní zkreslení se označují určité myšlenkové procesy, které si lidstvo vytvořilo v průběhu svého vývoje, a které nám dříve, v našem...

Základy systémových disciplín

Základy systémových disciplín uzamčeno

Petr Vysoký | 7. 5. 2014 | Vesmír 93, 298, 2014/5

V současné době nás obklopuje čím dál více složitých systémů. Komunikujeme pomocí mobilů, e-mailu, platíme přes různé elektronické platební...

Vesmír v mlze

Vesmír v mlze

Ivan M. Havel | 13. 1. 2011 | Vesmír 90, 3, 2011/1

Nedávno jsem byl e-mailem požádán, abych do jednoho časopisu odpověděl na anketní otázku „Jaký je váš vztah k vesmíru?“ Patnáct řádek mi na to...

Smysly a smysly

Ivan M. Havel | 10. 12. 2009 | Vesmír 88, 763, 2009/12

Od dětství dobře víme, že máme pět smyslů. Jsou snadno odlišitelné, víme, jaké je to něco vidět, slyšet, chutnat, čichat, hmatat. Máme na to oči,...

Umělé Já

Ivan M. Havel | 8. 11. 2007 | Vesmír 86, 675, 2007/11

Z jakéhosi důvodu se mi do úvodníků opakovaně vnucuje jedno téma: umělý člověk. 1) Dnes se mi to stalo opět, snad proto, že jsem se před pár dny...

Tváří v tvář lvu

Ivan M. Havel | 13. 9. 2007 | Vesmír 86, 535, 2007/9

Na obálce tohoto čísla Vesmíru je tvář lva. Dobře si tu tvář prohlédněte a zamyslete se, jaký z ní máte dojem. Možná že tento král tvorstva na vás...

Zázraky in info

Karel Pstružina | 14. 6. 2007 | Vesmír 86, 393, 2007/6

Text je určen především studentům navštěvujícím cyklus přednášek mezifakultního kurzu kognitivních věd na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky...

Kogitoid – operační systém myslícího počítače

Martin Beran, Jiří Wiedermann | 5. 10. 2002 | Vesmír 81, 576, 2002/10

Podle jedné z možných definic je umělá inteligence obor informatiky, který se snaží aplikovat počítače na problémy, jejichž řešení člověkem...