Historie

Můžeme kritizovat Taliban?

Karel Samšiňák | 5. 9. 2001 | Vesmír 80, 484, 2001/9

V dubnovém čísle Vesmíru se zmínil Jiří Fiala okrajově o vandalství Talibanu. Snad je vhodné připomenout hrůzy spáchané na naší kultuře od...

Četli jsme ...

5. 6. 2001 | Vesmír 80, 308, 2001/6

Se zavrženou minulostí se obtížně vyrovnávají jedinci i celé národy. Němci a Rakušani s nacismem, Francouzi s rozsáhlou kolaborací, Židé...

Karla Amerlinga Orbis pictus čili svět v obrazích

redakce | 5. 8. 1999 | Vesmír 78, 456, 1999/8

Ohromná úloho, o nemožnosti! Snadno–liž to na bílý den položiti, seč mudrcové všech národů po tisíce let nebyli aneb jen s těží a dílem byli?...

Robert J. W. Evans: Rudolf II. a jeho svět.

Ivan Boháček | 5. 9. 1998 | Vesmír 77, 523, 1998/9

Historici jsou od toho, aby nám připomínali, co si již nepamatujeme nebo pamatovat nechceme. Proč by si měl přírodovědec přečíst právě Evansovu...

Nač zacházejí říše

Johannes Urzidil | 5. 7. 1998 | Vesmír 77, 378, 1998/7

[...] Česká nenávist nebyla ani po zavedení všeobecného volebního práva o nic menší než předtím. Byla už totiž příliš stará. Od bitvy na Bílé hoře...

Christianizace Slovanů

Dušan Třeštík | 5. 5. 1997 | Vesmír 76, 285, 1997/5

Obavy z rozsáhlé ofenzívy Ludvíka Němce proti Slovanům, vyvolané jeho akcí proti Obodritům v roce 844, vedly Čechy k tomu, aby se jí pokusili...

Filosofie za mřížemi – Leopoldov, léta padesátá

Václav Břicháček | 5. 11. 1996 | Vesmír 75, 646, 1996/11

Habeant sua fata libelli... Kniha, vydaná péčí Univerzity Karlovy, je po mnoha stránkách mimořádná. Je to doklad síly lidského ducha, který dokáže...

Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století

Ida Vaňková | 5. 10. 1996 | Vesmír 75, 575, 1996/10

Encyklopedie podává zajímavým způsobem přehledné informace o 1200 významných českých a slovenských osobnostech z různých oblastí...

Rozluštěna Etruská tabulka

8. 11. 1995 | Vesmír 74, 654, 1995/11

Přestože po Etruscích zůstala řada textů, scházel dosud překlad. V létě se skupině etruskologů pod vedením M. Cristofaniho podařilo odhalit význam...

Historie morových epidemií

Jiří Svoboda | 5. 9. 1995 | Vesmír 74, 496, 1995/9

Když v nedávné době proběhly sdělovacími prostředky informace o výskytu plicního moru v Indii, vzbudily v části evropského obyvatelstva obavy. Ne...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné