mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Fyzika pevné fáze

20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc | 5. 2. 2024 | Vesmír 103, 98, 2024/2

Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...

Malý oxid

Malý oxid

Tomáš Kruml, Jiří Svoboda, Hynek Hadraba | 12. 7. 2021 | Vesmír 100, 467, 2021/7

Objevy naplánovat nelze, navzdory tomu, že velké vědecké projekty se bez plánů neobejdou. Ve vědě, podobně jako v umění, často záleží na inspiraci...

Kovový krystal jako superkritická tekutina komerce

Hanuš Seiner | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 653, 2017/11

Již od poloviny devatenáctého století je známo, že nad určitou teplotou nelze vodní páru žádným přetlakem zcela zkapalnit, a naopak že pro velmi...

Přitažlivé bublinky?

Ivan Boháček | 5. 8. 1998 | Vesmír 77, 473, 1998/8

Vlastnosti zálivky salátu, šlehané smetany a majonézy závisejí na chování mikroskopických částic oleje nebo tuku ve vodě. Australští fyzici tvrdí,...

Podivné chování tenkých vrstev

Ivan Boháček | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 353, 1998/6

Napařováním ve vakuu na polovodivý substrát dovedou fyzikové vytvořit kovové vrstvy o tloušťce pouhých několika atomů. Již víme, že elektrony...

Materiál pro lithiovou katodu: návrh z prvních principů!

Ivan Boháček | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 353, 1998/6

Lithiové baterie mají největší hustotu energie ze všech baterií umožňujících opakované nabíjení. Použití v přenosných počítačích, telefonech ap....

Nové materiály

Ivan Boháček | 5. 3. 1998 | Vesmír 77, 173, 1998/3

Jednou z aplikací fyziky vysokých tlaků při syntéze nových materiálů je hledání materiálů s vysokou tvrdostí. Koncem 80. let vedly teoretické...

Struktura nové fáze ledu

Ivan Boháček | 5. 2. 1998 | Vesmír 77, 113, 1998/2

Led má 11 známých krystalických fází, v nichž jsou molekuly vody vodíkovými vazbami vázány do tetraedrálních struktur. Dvanáctá krystalická fáze...

Nejrychlejší polovodič

O. Jelínek | 5. 10. 1997 | Vesmír 76, 596, 1997/10

připravili ve Weizmannově ústavu v Izraeli. Strukturu skládající se z vrstev GaAs a AlGaAs ochladili na desetinu kelvinu a umístili do slabého...

„Uhlíková cibule“ jako tlakové zařízení?

Ivan Boháček | 5. 11. 1996 | Vesmír 75, 654, 1996/11

Ozařováním grafitu elektrony mohou být vytvářeny sférické uhlíkové částice se slupkovou strukturou. Když jsou takového částice zahřáty na 700 °C a...