mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kunc Jan

Doc. RNDr. Jan Kunc, Ph.D., (*1981) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a v rámci doktorského studia Université de Grenoble ve Francii. Po svém postdoktorském pobytu na Georgia Institute of Technology v USA působí od roku 2014 na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kde zavedl nový výzkumný směr – grafen.

Počet článků: 1

20 let s grafenemuzamčeno

5. 2. 2024  |  Vesmír 103, 98, 2024/2
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...