Etologie

O egoizmu všeho živého

Jan Zrzavý | 5. 2. 1998 | Vesmír 77, 67, 1998/2

Přijmeme-li jednou darwinizmus jako možné vysvětlení světa kolem, zjistíme s překvapením, že svět takto nahlížený krásně funguje. Organizmy mají...

KRKAVČÍ GANGY – ALTRUIZMUS, NEBO SOBECTVÍ?

David Storch | 5. 7. 1997 | Vesmír 76, 416, 1997/7

Altruistické chování se většinou vysvětluje vzájemnou příbuzností jedinců (příbuzenský altruizmus), nebo jako vzájemná výpomoc (reciproční...

Zvířata a my

Marek Špinka | 5. 1. 1997 | Vesmír 76, 14, 1997/1

MARIAN STAMP DAWKINS: Through our eyes only? The search for animal consciousness. W. H. Freeman, Oxford 1993; 192 stranMyslí zvířata tak jako my?...

Drahá redakce

Tomáš Ungar | 5. 9. 1996 | Vesmír 75, 484, 1996/9

Drahá redakce, Dlouhou dobu se chystám napsat děkovný dopis. Nejsem sice pravidelným odběratelem Vesmíru, ale při různých příležitostech se mi...

Konflikt mezi samci a samicemi je dynamičtěJší, než se zdálo

David Storch | 5. 8. 1996 | Vesmír 75, 475, 1996/8

Přestože samci a samice mají společný zájem produkovat co nejvíce co nejkvalitnějšího potomstva, plyne jak z přirozené zkušenosti, tak ze...

Lvi jsou zcela jiní

Jiří Felix | 5. 1. 1996 | Vesmír 75, 37, 1996/1

Lev je jedním z nejznámějších zvířat už od starověku, kdy byl mnohem rozšířenější než v současnosti a obýval mimo jiné nejen severní Afriku, ale i...

Devátý smrtelný hřích

Stanislav Komárek | 5. 5. 1995 | Vesmír 74, 289, 1995/5

Letos uplynulo třicet dva let od vydání knih Konrada Lorenze "Osm smrtelných hříchů" (Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit) a "Takzvané...

Tlupy dravých šimpanzů

Ivan Boháček | 5. 11. 1994 | Vesmír 73, 653, 1994/11

Volně žijící tlupy šimpanzů loví opice a další druhy savců jako svou potravu. Tato pozorování z národního parku Gombe v Tanzanii jsou výsledkem...

Parazitizmus a reprodukční systém ptáků

David Storch | 5. 10. 1994 | Vesmír 73, 596, 1994/10

Evoluční význam parazitizmu je podle mnoha evolučních biologů v dnešní době stále ještě nedoceněný. Parazitizmus přitom představuje významný...

Napodobování a sebeuvědomování u zvířat

Cecilia M. Heyes | 5. 9. 1994 | Vesmír 73, 517, 1994/9

Lidé mívají sklon soustavně charakterizovat zvířata jedním či dvěma rysy jejich chování. Tak šneci lezou pomalu, ovce se tupě drží stáda, pávi jsou...