Ekologie

Dlouhý stín Tichého jara

Dlouhý stín Tichého jara

Bedřich Moldan | 1. 11. 2021 | Vesmír 100, 716, 2021/11

Brněnské nakladatelství Host vydalo v edici Klimax knížku Rachel Carsonové Tiché jaro. Když byl v roce 1962 publikován v USA originál pod titulem...

Domestikovaná planeta

Domestikovaná planeta

Petr Pokorný | 4. 10. 2021 | Vesmír 100, 587, 2021/10

Lidé k sobě od nepaměti připoutávají vybrané rostliny a zvířata, občas i zástupce ostatních říší – vzpomeňme třeba na širokou škálu nejrůznějších...

Medveď baribal ako bodyguard líšok

Medveď baribal ako bodyguard líšok

Peter Mikula | 4. 10. 2021 | Vesmír 100, 590, 2021/10

Vrcholoví predátori ovplyvňujú ekosystémy a spoločenstvá ostatných organizmov tzv. zhora (angl. top-down control), často s kaskádovitým efektom...

10,9 Gt

10,9 Gt

Ondřej Vrtiška | 4. 10. 2021 | Vesmír 100, 591, 2021/10

Rozkladem mrtvého dřeva se každoročně na celém světě uvolní asi 10,9 gigatuny uhlíku. Většina (93 %) v tropech. Asi třetina mrtvého dřeva sice...

Tetřívci pod dohledem satelitů

Tetřívci pod dohledem satelitů

Ondřej Vrtiška | 4. 10. 2021 | Vesmír 100, 594, 2021/10

Tetřívků obecných (Tetrao tetrix) v Krušných horách ubývá. Dokládají to výsledky dlouhodobého počítání tohoto zvláště chráněného druhu odborníky...

Nestor z hor

Nestor z hor

Pavel Pipek | 4. 10. 2021 | Vesmír 100, 597, 2021/10

Mezi druhy ohrožené globální klimatickou změnou patří ty s vazbou na alpínské bezlesí. Jde o prostředí, jehož rozloha se bude zmenšovat s tím, jak...

Kočka, pozor, divoká!

Kočka, pozor, divoká! uzamčeno

Jarmila Krojerová | 4. 10. 2021 | Vesmír 100, 614, 2021/10

Kočka divoká rozhodně není zdivočelý domácí mazlíček. Jak ji ale rozlišit od kočky domácí nebo od hybridního křížence?

Ochránce, který sám potřebuje ochranu

Ochránce, který sám potřebuje ochranu

Miroslav Zeidler | 6. 9. 2021 | Vesmír 100, 528, 2021/9

Rostlinné druhy mezi sebou nejenom soutěží prostřednictvím různých kompetičních strategií, ale dokážou si i pomáhat. Pozitivní vztahy jsou velmi...

Překvapivé změny vegetace za posledních 18 000 let

Překvapivé změny vegetace za posledních 18 000 let

Ondřej Mottl | 6. 9. 2021 | Vesmír 100, 549, 2021/9

O změnách biodiverzity se často diskutuje v souvislosti s obdobím od průmyslové revoluce. Ale zrychlování přeměny přírodního prostředí začalo již...

Pavouk na dně láhve nemusí být projevem deliria

Ivan H. Tuf | 12. 7. 2021 | Vesmír 100, 422, 2021/7

Odpadky do přírody nepatří. Tomu snad rozumí každý, byť ne každý se tímto pravidlem řídí. V důsledku chování některých lidí jsou některé...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné