Vlček Kamil

Mgr. Kamil Vlček, Ph.D., (*1971) vystudoval PřF UK, absolvoval doktorské studium v oboru neurovědy na 1. LF UK. V laboratoři neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu AV ČR se zabývá mozkovým podkladem prostorové navigace, vnímání a paměti. V areálu biomedicínských ústavů AV ČR v Praze Krči spoluzaložil jednotku udržitelnosti, která usiluje o zvýšení ekologické a klimatické udržitelnosti kampusu a vědecké práce, viz sustainable.biomed.cas.cz

Počet článků: 2

Klimatická udržitelnost v akademickém prostředíuzamčeno

8. 1. 2024  |  Vesmír 103, 50, 2024/1
Akademické instituce se podílejí na řešení klimatické krize výzkumem zaměřeným na příčiny a důsledky klimatických změn, na efektivitu potřebných...
 

Sobi se vyhýbají drátům vysokého napětí kvůli ultrafialovému záření

3. 12. 2015  |  Vesmír 94, 666, 2015/12
Vnímání ultrafialového záření je rozšířeno mezi ptáky, některými plazy, hmyzem a různými dalšími bezobratlými, ale mezi savci je vzácné. Hlodavci...