Prokop Pavol

PaedDr. Pavol Prokop, PhD. (*1976) vyštudoval Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity, v súčasnosti je odborným asistentom na katedre biológie PdF TU a vedeckým pracovnikom na Ustave zoologie SAV. Venuje sa behaviorálnej ekológii a etológii vybraných skupín článkonožcov (najmä modliviek) a pavúkov.

Počet článků: 37

Príčiny sexuálneho kanibalizmu treba hľadať v ťažkom detstve

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 190, 2004/4
Lycosa tarentula patrí k sexuálne kanibalským druhom pavúkov žijúcich v južnej Európe. Fenomén sexuálneho kanibalizmu sa síce dlho skúma, avšak len...
 

Veľkosť hniezda ovplyvňuje počet vajíčok

15. 3. 2004  |  Vesmír 83, 127, 2004/3
Veľkosť hniezda sa považuje za signál rodičovských kvalít. Samičky rozpoznávajú kvalitu samcov na základe ich ochoty a schopnosti investovať do...
 

Vplyv samičích krídel na sexuálne správanie

8. 12. 2003  |  Vesmír 82, 669, 2003/12
Samce svrčkov Gryllus bimaculatus používajú krídla na vydávanie zvukov, ktorými lákajú samičky alebo odstrašujú sokov. Samičky nie sú schopné...
 

Rodičovské investície subsociálnych bzdôch

3. 11. 2003  |  Vesmír 82, 607, 2003/11
Mnohé druhy bzdôch kladú vajíčka na spodnú stranu listov stromov do kruhu. Analýzou veľkosti a váhy vajíčok i nýmf subsociálnych a asociálnych...
 

Na veľkosti záleží

6. 10. 2003  |  Vesmír 82, 548, 2003/10
Veľkostný dimorfizmus medzi pohlaviami vysvetľuje evolučná biológia rôznymi spôsobmi. Nový pohľad na tento problém priniesol tím autorov z USA,...
 

Ako sa mravce bránia pred parazitmi?

8. 9. 2003  |  Vesmír 82, 488, 2003/9
Sociálny hmyz platí za výhody organizovaného spolužitia (okrem iného) aj rýchlym šírením chorôb. Toto nebezpečenstvo hrozí najmä v prípade veľkých...
 

Jastraby napádajú neskôr hniezdiace sýkorky

5. 5. 2003  |  Vesmír 82, 296, 2003/5
Skoršie hniezdenie býva výhodné pri mnohých druhoch vtákov, viackrát bolo demonštrované práve pri sýkorkách. Skôr vyliahnuté jedince získavajú viac...
 

Dve lovecké stratégie pavúkov

3. 4. 2003  |  Vesmír 82, 236, 2003/4
Impozantný pavúk Nephila edulis si skladuje ulovenú potravu v sieťach, ktoré na rozdiel od križiakov neobnovuje, iba opravuje. Uskladnenú potravu...
 

Ovplyvňuje prítomnosť predátora reprodukčné správanie Poecilia reticulata?

5. 11. 2002  |  Vesmír 81, 605, 2002/11
Prítomnosťou prirodzeného predátora, cichlidy Crenicichla alta, v predeleném akváriu došlo k zmenám sexuálneho správania gupiek P. reticulata...
 

Čo ovplyvňuje defenzívne správanie sokola myšiara?

5. 9. 2002  |  Vesmír 81, 536, 2002/9
V štúdii bol zisťovaný vplyv prítomnosti človeka ako potenciálneho predátora na obranné správanie sokola myšiara (Falco tinnunculus, česky poštolka...
 

Prečo sa ucholakom lámu penisy?

5. 8. 2002  |  Vesmír 81, 476, 2002/8
Párový penis je známy u viacerých taxónov, okrem iného aj u niektorých ucholakov, česky škvorů (Dermaptera, Anisolabididae). Laboratórnym...
 

Ochranná funkcia dekorácií pavúčích sietí?

5. 7. 2002  |  Vesmír 81, 416, 2002/7
Dekorácie (stabilimentá) sa vyskytujú výlučne na sieťach denných pavúkov čakajúcich na korisť v strede siete. Zistilo sa, že frekvencia ich výskytu...
 

Sexuálny kanibalizmus zvyšuje podiel na otcovstve

5. 6. 2002  |  Vesmír 81, 356, 2002/6
Veľké samičky pavúkov Nephila plumipes (Tetragnathidae) patria medzi notorických konzumentov oveľa menších samcov. Tie znižujú riziko...
 

Voyeurizmus predlžuje kopuláciu jašteríc

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 296, 2002/5
Jednou z možností zvýšenia šancí samčekov pri oplodňovaní vajíčok polyandrických samíc je zvýšenie množstva ejakulátu alebo spermií počas...
 

Toxické koníky

1. 3. 2002  |  Vesmír 81, 176, 2002/3
Regurgitácia (dávivý reflex) rovnokrídlovcov úzko súvisí s ich fyzickým dráždením. Vysvetžuje sa ako obranný reflex rovnokrídlovcov, ktorý ich...
 

Stabilimentá priťahujú predátorov

5. 10. 2001  |  Vesmír 80, 596, 2001/10
Prítomnosť dekorácií (stabiliment) na sieťach niektorých druhov pavúkov objasňuje napríklad v súčasnosti aktuálna hypotéza atrahovania koristi...
 

Stabilimentá pavúkov rodu Argiope

5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 287, 2001/5
Stabilimentá sú nápadné cik-cakové štruktúry zdobiace siete najmenej 19 rodov pavúkov z čeľadí Araneidae a Uloboridae, ktoré priťahujú pozornosť...
 
Strana: [1]  [2]