Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., (*1939) vystudoval chemii a fyziku na PřF MU v Brně. Je profesorem toxikologie na Zdravotněsociální fakultě JU v Českých Budějovicích a emeritním profesorem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Je autorem knih Vojenská toxikologie (2004), Nutricní toxikologie (2008), spoluautor knih Doba jedová 1 a 2 (2011, 2012) a dalších.

Počet článků: 260

Lanýže v Čechách

7. 5. 2014  |  Vesmír 93, 306, 2014/5
Lanýž (Tuber) je rod vřeckovýtrusných hub, jejichž podzemní plodnice jsou ceněny jako velmi drahá kulinářská pochoutka. Lanýže rostou v dubových a...
 

Stojí lékařská věda na chatrných základech?

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 245, 2014/4
V září 2012 zveřejnila ředitelka americké společnosti Science Exchange znepokojivou zprávu: Více než polovina publikovaných výsledků z oblasti...
 

Účinnost sršního jedu proti vlastnímu druhu

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 246, 2014/4
Sršeň obecná (Vespa crabro) používá své jedové žihadlo jak při útoku na kořist, tak jako obranu před predátory. Jerzy Nadolski z Fakulty biologie a...
 

Analýza krve a moči odhalí výši vašeho platu

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 183, 2014/3
Z údajů získaných v rámci programu US National Health and Nutrition Examination Survey vyplývá, že bohatší lidé mají v těle jiné spektrum škodlivin...
 

Protinádorový lék z ropušího jedu (Huachansu)

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 185, 2014/3
O tom, že ropuší jedy a potažmo i ropuchy mohou být užitečné, svědčí prastarý lék tradiční čínské medicíny, zvaný Huachansu. Připravuje se z kůže...
 

Závojenka olovováuzamčeno

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 92, 2014/2
Závojenka olovová (Entoloma sinuatum) je podle všech houbařských příruček smrtelně jedovatá houba z čeledi závojenkovitých (Entolomataceae). Uvádí...
 

Jak se švábi naučili vyhýbat jedovatým návnadám

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 113, 2014/2
V polovině osmdesátých let minulého století představila řada výrobců nové návnady pro hubení švábů (Blattella germanica), které obsahovaly pomalu...
 

Hrozivý nárůst rezistence na antibiotika

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 114, 2014/2
Celosvětová rezistence na antibiotika již dosáhla katastrofických rozměrů (podrobněji viz Vesmír 93, 17, 2014/1), a pokud lidstvo včas nezasáhne,...
 

Amoniak: může se stát náhradní palivo minulosti hlavním palivem budoucnosti?

13. 2. 2014  |  Vesmír 93, 115, 2014/2
Ve válečném roce 1942 došlo v Belgii v důsledku nedostatku pohonných hmot k zhroucení veřejné dopravy. V zemi nastal chaos. V listopadu téhož roku...
 

Nanodiamantové biosenzory pro detekci železa v krvi

16. 1. 2014  |  Vesmír 93, 50, 2014/1
Nanodiamanty, co do velikosti (5 až 100 nm) srovnatelné s viry, mají mnoho zajímavých vlastností, zcela jiných než diamanty makroskopické....
 

Mezi stopové biogenní prvky už musíme řadit i lanthanoidy

16. 1. 2014  |  Vesmír 93, 51, 2014/1
Snad každý středoškolák ví, že základními (biogenními) prvky všech živých organismů na Zemi jsou uhlík, vodík, kyslík, dusík, fosfor a síra. Seznam...
 

Metanová bonanza na dně Bajkalu

16. 1. 2014  |  Vesmír 93, 52, 2014/1
Jezero Bajkal, nejhlubší kryptodeprese na světě, je přírodní unikát. Vzniklo před 25 až 30 miliony let v nejhlubší známé puklině v zemské kůře....
 

Ledové krystalky v mracích typu cirrus mají kovová kondenzační jádra

16. 1. 2014  |  Vesmír 93, 53, 2014/1
Výzkumný tým pracovníků Massachusettské techniky (MIT) v čele s Danielem Cziczo zjistil, že ledové krystaly v mracích typu cirrus se většinou tvoří...
 

Budeme jednou získávat uran z mořské vody?

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 660, 2013/12
I když koncentrace uranu v mořské vodě je nepatrná, pouhé 3,3 mikrogramy v litru, jeho celkové množství ve světových oceánech je odhadováno na 4,5...
 

Kdy začal pračlověk používat koření?

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 661, 2013/12
Používání koření při kuchyňské úpravě jídel je určitě věc velmi stará, ale kdy přesně lidé začali jídlo kořenit, je záhadou. Odborník na tuto...
 

Biokompozity se hlásí o slovo

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 661, 2013/12
Kompozitní materiál, zkráceně kompozit, je materiál tvořený dvěma nebo více substancemi s rozdílnými vlastnostmi, které dohromady dávají výslednému...
 

Kačenka českáuzamčeno

5. 12. 2013  |  Vesmír 92, 692, 2013/12
Kačenka česká je vřeckovýtrusá houba z čeledi smržovitých, která roste od března do května v celém mírném pásu, zejména na zásaditých půdách.
 

Malárie dodává komárům „superčich“

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 595, 2013/11
Výzkumy posledních let prokázaly, že paraziti často mění chování nebo vzhled svých hostitelů, aby maximalizovali pravděpodobnost vstupu do...
 

Žába, co nemá uši, a přesto slyší

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 596, 2013/11
Na Seychelách žije pozoruhodná Gardinerova žába (Sooglossus gardineri), jedna z nejmenších žab na světě (viz obrázek). Nově vylíhlé žáby měří pouze...
 

Emise oxidu uhličitého pomáhají ozelenit Zemi

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 597, 2013/11
Oxid uhličitý (CO2) vytvořený lidskou činností je spojován s posledním globálním oteplováním, které započalo na začátku 20. století. Lidé si zvykli...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné