ARCDATA konference 2021

Společnost naší doby

Seznam článků v seriálu - počet: 9

1. díl

Politický skandál jako přirozená vlastnost demokracie
Miloslav Petrusek  |  3. 11. 2011  |  Vesmír 90, 615, 2011/11

O sociologii (ale i o jiných sociálních vědách) se často říká, že buď sdělují složitým jazykem to, co každý ví, nebo že se zabývají věcmi, které...
 
2. díl

Dobrá byrokracie jako „životní problém demokracie“?
Miloslav Petrusek  |  8. 12. 2011  |  Vesmír 90, 680, 2011/12

Skandál související s politickou angažovaností ministerského úředníka Ladislava Bátory vyvolal sice všeobecnou pozornost, nikoliv ovšem ve...
 
3. díl

Velká Fermatova věta, romská otázka a antinomie „sociologického rozumu“
Miloslav Petrusek  |  12. 1. 2012  |  Vesmír 91, 13, 2012/1

Matematikové se nemusejí obávat, že se sociolog pokusí o elegantnější důkaz Fermatovy věty, než kdysi učinil Walis, ba ani o to, že by snad nalezl...
 
4. díl

O životě v časech postheroických
Miloslav Petrusek  |  9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 76, 2012/2

V humanitních vědách jsme donedávna žili v časech „post“. Tato předpona ovládla téměř celý humanitní „diskurs“, takže máme postfordismus,...
 
5. díl

Opravdu všichni lžeme?
Miloslav Petrusek  |  8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 135, 2012/3

Konrad Paul Liessmann, jehož kniha o „nevzdělané společnosti“ vzbudila hodně pozornosti, napsal v publikaci Hodnota člověka (2010), že všichni bez...
 
6. díl

Snaha sociologie býti exaktní vědou aneb Marná lásky snaha
Miloslav Petrusek  |  5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 204, 2012/4

Sociologie jako jedna ze sociálních či humanitních věd se čas od času stává obětním beránkem nevědomosti osob úředních či jinak pomazaných, ale žel...
 
7. díl

Nuda jako sociální fenomén
Miloslav Petrusek  |  7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 330, 2012/6

Poprvé jsem se setkal s problémem nudy jako vážným problémem moderní civilizace v Kacířských esejích Jana Patočky z roku 1972. Patočka nejprve...
 
8. díl

Může sociologie mluvit o umění?
Miroslav Paulíček  |  12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 394, 2012/7

Historik umění Ernst Hans Gombrich zahajuje svou dosti obecně známou knihu Příběh umění těmito větami: „Umění ve skutečnosti neexistuje. Existují...
 
9. díl

75 let od úmrtí TGM
Miloslav Petrusek  |  6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 480, 2012/9

V roce 1892 vyšla kniha Maxe Nordaua (Simona Maximiliana Südfelda, významného sionisty) Entartung, která se pod anglickým názvem Degeneration stala...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné