O právech zvířat

Seznam článků v seriálu - Počet: 10

1. díl

Lidská práva zvířatům?
Gustáv Murín  |  5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 130, 2001/3

I ta nejlepší vůle, garantovaná vzdělanými odborníky, kteří jsou za to placeni, může mít zcela nečekaný opačný efekt. Zmatky do vztahů lidí a zvířat...
 
2. díl

Zvířata jsou hloupí lidé, nikoliv stroje
Jan Zrzavý  |  5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 168, 2001/3

I my, kdo se otázkami evoluce jazyka a psychobiologie primátů přímo nezabýváme, jsme se museli doslechnout o zázračném projektu učení šimpanzice...
 
3. díl

Máme právo (ne)přenášet geny zvířatům?
Jaroslav Petr  |  5. 4. 2001  |  Vesmír 80, 187, 2001/4

Narodil se malý makak, do jehož dědičné informace vpravil tým Geralda Schattena gen pro zelenavě fluoreskující bílkovinu pocházející z medúzy...
 
4. díl

Emoce kolem Temelína i kolem práv zvířat
Dalibor Povolný  |  5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 244, 2001/5

Oceňuji kompetentní dementi toho, co šíří odborně nevzdělaný tisk, různá hnutí atd. Rozvoj biologie je nevídaný, ale veřejnost zůstává stranou....
 
5. díl

Lidská práva zvířatům?
Karolína Šůlová, Karol Berta, Zuzana Adamová, Marie Svádová, Jan Šmíd  |  5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 244, 2001/5

Vesmír je jediný časopis, který s dcerou odebíráme a rády čteme z jednoho prostého důvodu: V záplavě všelijakých bulvárních nesmyslů a krvežíznivých...
 
6. díl

Lidé i zvířata v izolaci
Petr Velenský  |  5. 5. 2001  |  Vesmír 80, 248, 2001/5

Ať již byl způsob lidského života v průběhu více než milionu let vývoje jakkoli rozmanitý, člověk byl vždy spjat jak s přírodními zákonitostmi naší...
 
7. díl

Trpět „jako zvíře“
Marek Petrů  |  5. 6. 2001  |  Vesmír 80, 306, 2001/6

Začíná být zřejmé, že všechna ta proroctví myslitelů hlásajících na sklonku dvacátého století „konec dějin“ byla falešná. Zdá se, že nelze zůstat na...
 
8. díl

Ještě jednou o zvířatech v lidské péči
Jan Zrzavý  |  5. 9. 2001  |  Vesmír 80, 487, 2001/9

Možná jsem zbytečně paranoidní, ale dlouholeté setkávání se zastánci přírodní ochrany jakož i bouřlivá reakce na článek G. Murína ve Vesmíru 79,...
 
9. díl

Čte Zrzavý Zrzavého?
Tereza Stöckelová  |  5. 11. 2001  |  Vesmír 80, 610, 2001/11

Nebyli jste po přečtení textíku Ještě jednou o zvířatech v lidské péči: Poznámky neodarwinistické poněkud zmateni? Já ano. Autor totiž nerespektuje...
 
10. díl

Ad Ještě jednou o zvířatech v lidské péči
Dalibor Bílek  |  1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 4, 2002/1

Nečtu váš časopis pravidelně,a proto nevím, na jaké skutečnosti J. Zrzavý reaguje, ale článek mě zaujal sám o sobě. Nepochybuji, že kočka domácí J....