mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024
i

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Uchováme písemné dědictví pro budoucí generace?

 |  4. 2. 2019
 |  Vesmír 98, 90, 2019/2
 |  Téma: Barvy

Inkousty i tiskařské barvy, používané v minulosti i dnes, jsou značně nestabilní. Přesto je nanejvýš žádoucí historické i současné dokumenty uchovávat a zachraňovat.

Již od dávných dob měl člověk potřebu zaznamenávat si nejrůznější poznatky, které mu život přinesl, které prožil či pozoroval. Jeskynní člověk si je zakresloval minerálními pigmenty na stěny jeskyní. Později byly úřední záležitosti zaznamenávány na hliněné a voskové tabulky. Od 4. století př. n. l. se v Egyptě využíval papyrus, jehož použití se rozšířilo po celém Středomoří a přes Sicílii dále do Evropy. Po obsazení Egypta Araby byly obchodní styky se zmíněnou oblastí přerušeny, ve 12. století n. l. obchod s papyrem definitivně zanikl. Papyrus nahradila látka živočišného původu – pergamen.

K rozmachu jeho výroby, získání popularity a jména došlo ve 2. tisíciletí př. n. l. v Pergamonu v Malé Asii. Od 11. a především ve 12. století n. l. se vedle pergamenu začíná v západní Evropě zvolna uplatňovat také papír.

Vynález výroby papíru ze suspenze rostlinných vláken na přelomu 1. a 2. století n. l. v Číně v podstatě vyřešil otázku materiálu, na který se informace od té doby ukládají a zřejmě ukládány budou (i když víra v digitální nosiče informací je v současnosti téměř neotřesitelná).

Nyní vidíte 9 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Barvy
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie

O autorovi

Michal Ďurovič

Doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič (*1960) vystudoval VŠCHT v Praze, kde v roce 2013 též habilitoval. Od roku 1983 pracoval jako technolog v restaurátorském oddělení Národní knihovny a od roku 1989 v Národním archivu v Praze jako výzkumný pracovník (od roku 1995 jako vedoucí Oddělení péče o fyzický stav archiválií). V roce 2014 se stal vedoucím Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT. Dlouhodobě se zabývá přírodovědným výzkumem v oblasti konzervování a restaurování papírových dokumentů, usní, pergamenů a fotografických materiálů.
Ďurovič Michal

Další články k tématu

(Ne)barevné vidění hlubokomořských ryb

Je velmi obtížné vžít se do světa hlubokomořské ryby. Žijete ve zdánlivě nekonečném trojrozměrném oceánu, kam neproniká téměř žádné světlo a kde...

Barvy nesou nemoc

Lidské hrátky s psími geny přinášejí u psů žádané barevné kombinace, ale i handicapy. Co je zajímavé, líbivé, nemusí být zdraví prospěšné....

Patálie s modrou

Podle dohody barva, podle dohody sladké, podle dohody kyselé, ve skutečnosti jsou jen atomy a prázdno.

Barviva v potravinách: Proč nám to s nimi chutná

Lidé vnímají okolní svět svými smysly. Mezi nimi je nejdůležitější zrak. Ten nám přináší až osmdesát procent vjemů a díky němu vnímáme svět kolem...

Duhová anabáze: Cesta barev do fyziky a psychiky

Co se stane, když se do stejného problému zakousne vynikající vědec a excelentní básník? Newton i Goethe, oba na svém písečku absolutní špičky,...

Když je modrá zelená: k antropologii barevuzamčeno

Zatímco většina lidí na světě běžně vidí celé barevné spektrum, jazyky se v rozlišení základních pojmů pro barvy různí. Stejné barvě také mohou...

Příběh modrého humrauzamčeno

Humr americký má převážně poměrně nevýraznou, zelenohnědou barvu. Lovci humrů na severovýchodním americkém pobřeží ale velmi dobře vědí, že občas...

Večerní modránkyuzamčeno

Na Zemi se psal 19. květen 2005 a na Marsu se blížil závěr 489. solu od přistání sondy Spirit, když její kamera Pancam zachytila romantické...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...