Ďurovič Michal

Doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič (*1960) vystudoval VŠCHT v Praze, kde v roce 2013 též habilitoval. Od roku 1983 pracoval jako technolog v restaurátorském oddělení Národní knihovny a od roku 1989 v Národním archivu v Praze jako výzkumný pracovník (od roku 1995 jako vedoucí Oddělení péče o fyzický stav archiválií). V roce 2014 se stal vedoucím Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT. Dlouhodobě se zabývá přírodovědným výzkumem v oblasti konzervování a restaurování papírových dokumentů, usní, pergamenů a fotografických materiálů.

Počet článků: 1

Uchováme písemné dědictví pro budoucí generace?uzamčeno

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 90, 2019/2
Inkousty i tiskařské barvy, používané v minulosti i dnes, jsou značně nestabilní. Přesto je nanejvýš žádoucí historické i současné dokumenty...