mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Inteligentní bydlení pro schizofreniky

 |  7. 1. 2016
 |  Vesmír 95, 30, 2016/1
 |  Téma: Hlava

Inteligentní domy a byty reagují na potřeby uživatele, zvyšují komfort, bezpečí, snižují spotřebu energie… Ale mohou také pomoci zlepšit kvalitu života osob se specifickými potřebami a podporovat jejich samostatnost. Týká se to například lidí trpících schizofrenií.

Pod pojmem schizofrenie se mnohým lidem vybaví rozdvojená osobnost typu dr. Jekylla a Mr. Hyda. Ve skutečnosti se však jedná o psychotické onemocnění, při kterém nedochází k rozdvojení osobnosti, ale k tzv. rozštěpu osobnosti. Ten se projeví nedostatkem jednoty mezi myšlením a emocemi. Nejnovější pohled nahlíží schizofrenii jako poruchu zpracování informací, která vede ke ztrátě kontaktu s realitou. Trpí jí přibližně jedno procento populace. Rozlišujeme více druhů schizofrenie (paranoidní, hebefrenní, katatonní, simplexní), pro každou z nich je typická jiná doba nástupu, specifické příznaky i prognóza.

Onemocnění má ve většině případů epizodický průběh. Období částečného nebo úplného vymizení příznaků (remise) se střídají s obdobím zhoršení (relaps). Uváděná pravděpodobnost toho, že po stabilizaci stavu dojde k zhoršení, případně znovuobjevení příznaku, je 40 procent u lidí, kteří jsou v běžné péči, a až 75 procent, pokud dojde k vysazení medikace.

Včasné varování

Relaps představuje pro nemocného významnou zátěž ve fyzické i psychické oblasti života. Pokud se zhoršení dostaví po delším období stabilizace, pacienti ztrácejí naději a optimismus ohledně své budoucnosti, může to mít negativní vliv na ochotu se léčit. Relaps také vede k hospitalizaci a k zneschopnění pacienta, což pro jeho rodinu představuje psychickou i finanční zátěž. Ukazuje se, že se relapsy odrážejí také na patofyziologických procesech centrální nervové soustavy.

Nástupu relapsu předchází tzv. časné varovné příznaky, patří sem například halucinace, podezřívavost, změny v spánkovém režimu, pociťovaná úzkost, kognitivní nevýkonnost, hněv nebo deprese. Jako obecnější varovný příznak bychom mohli považovat i tzv. idiosynkratické chování (výstřední a dezorganizované). To se může u každého pacienta projevovat rozdílně, z čehož vyplývá často zmiňovaná potřeba identifikace individuálních znaků relapsu pro každého pacienta. Pokud by se klient nebo jeho rodina naučili tyto příznaky rozpoznávat, mohla by být zahájena včasná intervence, která by nástupu relapsu mohla zabránit.

Nyní vidíte 30 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Hlava
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie

O autorech

Martina Bacúrová

Vít Janovský

Kateřina Poláková

Další články k tématu

Život bez hlavy

Hlava je pro nás obratlovce bezesporu zásadní částí těla, která ale nemusí být vlastní mnohým jiným skupinám živočichů. Jedním z nich je i...

Hlas předpoví nemocuzamčeno

Volá o pomoc, ale ústa jako by jí slepil med. Neznámý na nic nečeká, bere její dceru za vlasy a táhne ji pryč. To v ní vzedmulo ohromnou sílu....

Eye trackinguzamčeno

Lidské oko je jedním z nejdůležitějších smyslových orgánů. Samo slovní spojení „podívat se na něco“ není pouze apelem k zaměření pohledu kamsi,...

Epileptické záchvaty a věštění z křišťálové kouleuzamčeno

Epilepsie je nejčastější chronické onemocnění centrálního mozkové hemisféry. nervového systému, které je charakterizované výskytem spontánních...

Hlava – to nejcennější, co máme

Těžko hledat slovo s větším množstvím významů, než kolik jich nese hlava. Ať již magnetofonové, motorové či hlavy států, nesčetná slovní spojení s...

Transplantace tváře. A co přijde pak?

Již sedm transplantací obličeje má na kontě Bohdan Pomahač, úspěšný plastický chirurg českého původu. Ve Spojených státech provedl zákrok jako...

Kolik váží lidská duše

Nesmrtelná lidská duše je teologický koncept, v jehož reálnou existenci můžeme a nemusíme věřit. Mezi kriticky myslícími lidmi nicméně panuje...

Má hlava je včelín

Dospívání, aneb psychické a fyzické „zrání“ s sebou nese i značné riziko chaosu v hlavě. Co se v ní odehrává ve věku, kdy jsme vystaveni těm...

Vášeň a železná panna

Věda zálibou, vášní, posedlostí… Kam až lze dojít v touze po poznání? Jaká je jeho cena? A jaká odměna? Badatelovo vítězství bývá často draze...

O čem hovoří barevné hlavy želv

Želvy byly donedávna vnímány jako obrněné němé chodící kameny, sic vybavené dokonalou schopností adaptace pro přežívání, avšak s velmi omezeným...

Želví hlava – enigma evoluční biologie

Nejvýznamnější evoluční novinkou želv je krunýř. Podle něj a žeber umístěných nad lopatkami a spolu s páteří srostlými s krunýřem lze jednoznačně...

Vědění - brzda radosti?

Opravdu vědci snáze podléhají smutku? Pokud ano, proč?  Je důvod v palčivém vědomí věčné neúplnosti lidského poznání? Nebo v pochybnostech  o jeho...

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...