Aktuální číslo:

2022/1

Téma měsíce:

Světlo

Eye tracking

Od duševního zdraví k umělecké intenci
 |  7. 1. 2016
 |  Vesmír 95, 28, 2016/1
 |  Téma: Hlava

Lidské oko je jedním z nejdůležitějších smyslových orgánů. Samo slovní spojení „podívat se na něco“ není pouze apelem k zaměření pohledu kamsi, obsahuje v sobě též návrh k prozkoumání či poznání. Podobně metoda eye trackingu neboli měření očních pohybů neposkytuje pouze informace o tom, kam se kdo dívá, nýbrž i jak se dívá.

OKO SE NEUSTÁLE POHYBUJE, i během upřeného pohledu dochází k miniaturním vychýlením, která nejsme schopni v běžném kontaktu zaznamenat. Ale i tyto nejmenší pohyby jsme díky technologickému pokroku v posledních letech schopni měřit.

V eye trackingu se tradičně rozlišuje mezi sakádami, což jsou velice rychlé skokové pohyby oka, plynulými sledovacími pohyby, majícími za úkol udržet obraz pomalu se pohybujícího objektu v místě žluté skvrny na sítnici, a fixacemi, kdy oko zůstává relativně nehybné. Právě během fixací dochází k samotnému vizuálnímu vnímání, které je v okamžicích sakád potlačeno.

POHLED DO HISTORIE

Počátky dějin záznamu očních pohybů se datují do sedmdesátých let 19. století a jsou svázány s výzkumy nystagmu (nekontrolovaného kmitavého pohybu očí) a čtení. Průkopníky v tomto ohledu byli L. É. Javal, E. Hering a M. Lamare. První exaktní metodu schopnou mechanicky zaznamenat pohyby oka zavádí E. Huey (1908): k zornici oka připevnil kovovou jehlu, která mechanicky zaznamenávala pohyb oka na papírový pás. Elegantnější alternativu, stále však pod anestezií, představili F. A. Trendelenburg a W. Marx (1911) – jehlu nahradili zrcátkem připevněným na kontaktní čočce a jeho odraz zaznamenávali na světlocitlivý papír. Neinvazivní, avšak méně přesné metody využívající sekvenční fotografie se vyvíjely paralelně, postupem času se však frekvence záznamu snímků a přesnost zvyšovaly: při vyhodnocování byla sledována tečka běloby, později rtuti, aplikovaná dobrovolníkovi do oka, a od padesátých let i na čelo kvůli korekci pohybů hlavy.

Moderní přístroje jsou již zcela neinvazivní díky využití infračervené kamery snímající odraz IR paprsku od různých povrchů oka. Dnes, na začátku 21. století, dokážeme v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) díky modernímu přístroji (EyeLink 1000 Plus, SR Research) získat videookulografický záznam oka v různých podmínkách, dokonce i během vyšetření pacienta magnetickou rezonancí. Vysoké vzorkovací frekvence (až 2000 Hz) nám dovolují zkoumat i miniaturní pohyby jako tremor, drift či mikrosakády.

EYE TRACKING V PSYCHIATRII

Mechanismy řízení a průběhu očních pohybů jsou zapojeny do širokého procesu kognitivního zpracování informací. V posledních letech dochází na poli eye trackingu ke snaze identifikovat abnormality ve vzorcích okulomotorického chování tak, aby bylo možné odhalit neuropatologii duševních poruch a onemocnění.

Nyní vidíte 30 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Hlava
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie

O autorech

Pavel Kozelka

Petr Adámek

Dominika Grygarová

Další články k tématu

Život bez hlavy

Hlava je pro nás obratlovce bezesporu zásadní částí těla, která ale nemusí být vlastní mnohým jiným skupinám živočichů. Jedním z nich je i...

Hlas předpoví nemocuzamčeno

Volá o pomoc, ale ústa jako by jí slepil med. Neznámý na nic nečeká, bere její dceru za vlasy a táhne ji pryč. To v ní vzedmulo ohromnou sílu....

Inteligentní bydlení pro schizofrenikyuzamčeno

Inteligentní domy a byty reagují na potřeby uživatele, zvyšují komfort, bezpečí, snižují spotřebu energie… Ale mohou také pomoci zlepšit kvalitu...

Epileptické záchvaty a věštění z křišťálové kouleuzamčeno

Epilepsie je nejčastější chronické onemocnění centrálního mozkové hemisféry. nervového systému, které je charakterizované výskytem spontánních...

Hlava – to nejcennější, co máme

Těžko hledat slovo s větším množstvím významů, než kolik jich nese hlava. Ať již magnetofonové, motorové či hlavy států, nesčetná slovní spojení s...

Transplantace tváře. A co přijde pak?

Již sedm transplantací obličeje má na kontě Bohdan Pomahač, úspěšný plastický chirurg českého původu. Ve Spojených státech provedl zákrok jako...

Kolik váží lidská duše

Nesmrtelná lidská duše je teologický koncept, v jehož reálnou existenci můžeme a nemusíme věřit. Mezi kriticky myslícími lidmi nicméně panuje...

Má hlava je včelín

Dospívání, aneb psychické a fyzické „zrání“ s sebou nese i značné riziko chaosu v hlavě. Co se v ní odehrává ve věku, kdy jsme vystaveni těm...

Vášeň a železná panna

Věda zálibou, vášní, posedlostí… Kam až lze dojít v touze po poznání? Jaká je jeho cena? A jaká odměna? Badatelovo vítězství bývá často draze...

O čem hovoří barevné hlavy želv

Želvy byly donedávna vnímány jako obrněné němé chodící kameny, sic vybavené dokonalou schopností adaptace pro přežívání, avšak s velmi omezeným...

Želví hlava – enigma evoluční biologie

Nejvýznamnější evoluční novinkou želv je krunýř. Podle něj a žeber umístěných nad lopatkami a spolu s páteří srostlými s krunýřem lze jednoznačně...

Vědění - brzda radosti?

Opravdu vědci snáze podléhají smutku? Pokud ano, proč?  Je důvod v palčivém vědomí věčné neúplnosti lidského poznání? Nebo v pochybnostech  o jeho...

Doporučujeme

Prasečí ledviny pracují v lidském těle

Prasečí ledviny pracují v lidském těle audiovideo

Jaroslav Petr  |  23. 1. 2022
Vědci a lékaři z Alabamské univerzity transplantovali ledviny geneticky modifikovaného prasete pacientovi, který byl pět dní ve stádiu mozkové...
Konec dějin a vize budoucnosti

Konec dějin a vize budoucnosti

Eva Bobůrková  |  3. 1. 2022
Setkali jsme se nedlouho po listopadových oslavách. Výročí sametové revoluce je pro leckoho příležitostí k zamyšlení nad stavem dnešní...
Mobilis in mobili?

Mobilis in mobili? uzamčeno

Ondřej Bábek  |  3. 1. 2022
Na konci druhé dekády 21. století si vědy o Zemi bez větších ovací a ve vší skromnosti připomněly padesáté narozeniny teorie tektoniky...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné