Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Eye tracking

Od duševního zdraví k umělecké intenci
 |  7. 1. 2016
 |  Vesmír 95, 28, 2016/1
 |  Téma: Hlava

Lidské oko je jedním z nejdůležitějších smyslových orgánů. Samo slovní spojení „podívat se na něco“ není pouze apelem k zaměření pohledu kamsi, obsahuje v sobě též návrh k prozkoumání či poznání. Podobně metoda eye trackingu neboli měření očních pohybů neposkytuje pouze informace o tom, kam se kdo dívá, nýbrž i jak se dívá.

OKO SE NEUSTÁLE POHYBUJE, i během upřeného pohledu dochází k miniaturním vychýlením, která nejsme schopni v běžném kontaktu zaznamenat. Ale i tyto nejmenší pohyby jsme díky technologickému pokroku v posledních letech schopni měřit.

V eye trackingu se tradičně rozlišuje mezi sakádami, což jsou velice rychlé skokové pohyby oka, plynulými sledovacími pohyby, majícími za úkol udržet obraz pomalu se pohybujícího objektu v místě žluté skvrny na sítnici, a fixacemi, kdy oko zůstává relativně nehybné. Právě během fixací dochází k samotnému vizuálnímu vnímání, které je v okamžicích sakád potlačeno.

POHLED DO HISTORIE

Počátky dějin záznamu očních pohybů se datují do sedmdesátých let 19. století a jsou svázány s výzkumy nystagmu (nekontrolovaného kmitavého pohybu očí) a čtení. Průkopníky v tomto ohledu byli L. É. Javal, E. Hering a M. Lamare. První exaktní metodu schopnou mechanicky zaznamenat pohyby oka zavádí E. Huey (1908): k zornici oka připevnil kovovou jehlu, která mechanicky zaznamenávala pohyb oka na papírový pás. Elegantnější alternativu, stále však pod anestezií, představili F. A. Trendelenburg a W. Marx (1911) – jehlu nahradili zrcátkem připevněným na kontaktní čočce a jeho odraz zaznamenávali na světlocitlivý papír. Neinvazivní, avšak méně přesné metody využívající sekvenční fotografie se vyvíjely paralelně, postupem času se však frekvence záznamu snímků a přesnost zvyšovaly: při vyhodnocování byla sledována tečka běloby, později rtuti, aplikovaná dobrovolníkovi do oka, a od padesátých let i na čelo kvůli korekci pohybů hlavy.

Moderní přístroje jsou již zcela neinvazivní díky využití infračervené kamery snímající odraz IR paprsku od různých povrchů oka. Dnes, na začátku 21. století, dokážeme v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) díky modernímu přístroji (EyeLink 1000 Plus, SR Research) získat videookulografický záznam oka v různých podmínkách, dokonce i během vyšetření pacienta magnetickou rezonancí. Vysoké vzorkovací frekvence (až 2000 Hz) nám dovolují zkoumat i miniaturní pohyby jako tremor, drift či mikrosakády.

EYE TRACKING V PSYCHIATRII

Mechanismy řízení a průběhu očních pohybů jsou zapojeny do širokého procesu kognitivního zpracování informací. V posledních letech dochází na poli eye trackingu ke snaze identifikovat abnormality ve vzorcích okulomotorického chování tak, aby bylo možné odhalit neuropatologii duševních poruch a onemocnění.

Nyní vidíte 30 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Hlava
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Psychologie a psychiatrie

O autorech

Pavel Kozelka

Petr Adámek

Dominika Grygarová

Další články k tématu

Má hlava je včelín

Dospívání, aneb psychické a fyzické „zrání“ s sebou nese i značné riziko chaosu v hlavě. Co se v ní odehrává ve věku, kdy jsme vystaveni těm...

Život bez hlavy

Hlava je pro nás obratlovce bezesporu zásadní částí těla, která ale nemusí být vlastní mnohým jiným skupinám živočichů. Jedním z nich je i...

Želví hlava – enigma evoluční biologie

Nejvýznamnější evoluční novinkou želv je krunýř. Podle něj a žeber umístěných nad lopatkami a spolu s páteří srostlými s krunýřem lze jednoznačně...

Vědění - brzda radosti?

Opravdu vědci snáze podléhají smutku? Pokud ano, proč?  Je důvod v palčivém vědomí věčné neúplnosti lidského poznání? Nebo v pochybnostech  o jeho...

Vášeň a železná panna

Věda zálibou, vášní, posedlostí… Kam až lze dojít v touze po poznání? Jaká je jeho cena? A jaká odměna? Badatelovo vítězství bývá často draze...

O čem hovoří barevné hlavy želv

Želvy byly donedávna vnímány jako obrněné němé chodící kameny, sic vybavené dokonalou schopností adaptace pro přežívání, avšak s velmi omezeným...

Kolik váží lidská duše

Nesmrtelná lidská duše je teologický koncept, v jehož reálnou existenci můžeme a nemusíme věřit. Mezi kriticky myslícími lidmi nicméně panuje...

Hlava – to nejcennější, co máme

Těžko hledat slovo s větším množstvím významů, než kolik jich nese hlava. Ať již magnetofonové, motorové či hlavy států, nesčetná slovní spojení s...

Transplantace tváře. A co přijde pak?

Již sedm transplantací obličeje má na kontě Bohdan Pomahač, úspěšný plastický chirurg českého původu. Ve Spojených státech provedl zákrok jako...

Hlas předpoví nemocuzamčeno

Volá o pomoc, ale ústa jako by jí slepil med. Neznámý na nic nečeká, bere její dceru za vlasy a táhne ji pryč. To v ní vzedmulo ohromnou sílu....

Inteligentní bydlení pro schizofrenikyuzamčeno

Inteligentní domy a byty reagují na potřeby uživatele, zvyšují komfort, bezpečí, snižují spotřebu energie… Ale mohou také pomoci zlepšit kvalitu...

Epileptické záchvaty a věštění z křišťálové kouleuzamčeno

Epilepsie je nejčastější chronické onemocnění centrálního mozkové hemisféry. nervového systému, které je charakterizované výskytem spontánních...

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...