JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Adámek Petr

Petr Adámek (*1989) vystudoval dějiny umění na FF JČU (Bc.), nyní studuje v Semináři dějin umění FF MU. V NÚDZ se věnuje výzkumu behaviorálních a neurálních odpovědí na umělecká díla.

Počet článků: 1

Eye trackinguzamčeno

7. 1. 2016  |  Vesmír 95, 28, 2016/1
Lidské oko je jedním z nejdůležitějších smyslových orgánů. Samo slovní spojení „podívat se na něco“ není pouze apelem k zaměření pohledu kamsi,...