Čtrnáctová Lenka

Lenka Čtrnáctová je absolventkou bakalářského oboru Ekologická a evoluční biologie a v současné době studuje v navazujícím magisterském oboru Teoretická a evoluční biologie na PřF UK. Její diplomová práce se zaměřuje na vývoj a morfologii lebky želvy nádherné. Autorka byla také spoluřešitelkou dvou národních projektů s podporou ESF a nyní se podílí na řešení mezinárodního projektu TEMI. Oba projekty se zabývají zlepšením kvality přírodovědného vzdělávání.

Počet článků: 1

Želví hlava – enigma evoluční biologie

18. 1. 2016
Nejvýznamnější evoluční novinkou želv je krunýř. Podle něj a žeber umístěných nad lopatkami a spolu s páteří srostlými s krunýřem lze jednoznačně...