Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Jiruška Přemysl

Prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D., (*1976) je přednostou Ústavu fyziologie 2. LF UK. Ve svém výzkumu se zaměřuje na pochopení mechanismů vzniku epileptických záchvatů a epilepsie a na vývoj nových diagnostických a léčebných postupů epilepsie a neurologických onemocnění.

Počet článků: 5

Věřím jen mikrobiologům

4. 1. 2021  |  Vesmír 100, 64, 2021/1
K recenzi knihy Lékařská mikrobiologie jsem zpočátku nepřistupoval s velkým nadšením. Přičítám to osobní zkušenosti s mikrobiologií, která pro mne...
 

Genová léčba neurologických onemocnění? Realitauzamčeno

3. 3. 2020  |  Vesmír 99, 167, 2020/3
Genová léčba byla vždy snem lékařů potýkajících se s vzácnými dědičně podmíněnými nemocemi. Především u chorob vzniklých v důsledku mutace...
 

(Kraniální) okno do mozkuuzamčeno

3. 6. 2019  |  Vesmír 98, 354, 2019/6
V posledních desetiletích jsme do značné míry zvládli poznávání mozku na dvou okrajích jakési prostorově-funkční škály. Je ale čím dál zřejmější,...
 

Mozek – svět za bariérouuzamčeno

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 564, 2017/10
Hematoencefalická bariéra, brána mezi mozkem a krví. Co všechno o ní současná věda ví a proč ji chce umět otevřít. Mozková činnost vyžaduje...
 

Epileptické záchvaty a věštění z křišťálové kouleuzamčeno

7. 1. 2016  |  Vesmír 95, 26, 2016/1
Epilepsie je nejčastější chronické onemocnění centrálního mozkové hemisféry. nervového systému, které je charakterizované výskytem spontánních...