Hlavní články

Geneticky modifikované organismy

Ivan Hrdý | 1. 1. 2003 | Vesmír 82, 23, 2003/1

Na začátku byl dichlordifenyltrichlorethan (DDT) a dnes je tu Bt-kukuřice. Environmentalisti i biotechnologové ustrnou: Jak mohu srovnávat...

Geneticky modifikované organizmy

Ivan Hrdý | 5. 11. 2002 | Vesmír 81, 636, 2002/11

Připomeňme: Dosud nejčastějšími vlastnostmi zabudovanými do transgenních rostlin jsou odolnost k hmyzu, tolerance k herbicidům, oddálené zrání...

Potreba syntézy prírodných a kultúrnych vied

Ladislav Kováč | 5. 11. 1999 | Vesmír 78, 644, 1999/11

Evolúcia človeka ako biologického druhu dospela do kritickej fázy, v ktorej sa rozhodne o jeho prežití. Ide o kozmickú výzvu: ľudstvo by mohlo byť...

Dehydroepiandrosteron

Jiří Šonka | 5. 6. 1996 | Vesmír 75, 305, 1996/6

OklikyPrapůvodcem všeho bylo zkoumání specifičnosti Jaffého reakce, používané pro stanovení kreatininu, což je odpadní látka vylučovaná močí, jejíž...

Staré a nové problémy v matematice

Pavel Pudlák | 5. 6. 1995 | Vesmír 74, 305, 1995/6

Matematiku si nelze představit bez problémů. I k získání doktorátu musíte vyřešit alespoň malý problém. Největšího ocenění se dočká ten, kdo vyřeší...

Koprolitová horečka

Václav Cílek | 5. 6. 1995 | Vesmír 74, 311, 1995/6

Průmyslovou revoluci obvykle spojujeme se zaváděním technických vynálezů. Je v tom určitý druh samolibosti a ozývá se zde fráze o vítězství...

De oeconomia suburbana

Zdeněk Vašků | 5. 6. 1995 | Vesmír 74, 313, 1995/6

V našich přírodních podmínkách bylo nejstarším hospodářským systémem obnovy půdní úrodnosti tzv. přílohové zemědělství. Jeho základem byly 2 - 3...

Nové měření vzdálenosti země od slunce.

redakce | Vesmír 1, 2, 1871/1

Hvězdáři připravují se k důležité práci. Po více než sto letech nastoupí totiž opětný přechod Venuše přes slunce. Hvězdu tuto zajisté každý zná co...

Pozorování oběhu krve na živých ssavcích.

Eduard Albert | Vesmír 1, 4, 1871/1

Kterak krev koluje v těle zvířecím, o tom několika slovy každému všeobecný obraz podati možná. Sluší jen přede vším pamatovati, že krev těle...

Vědecká výprava ku proskoumání ledového moře na severu.

redakce | Vesmír 1, 5, 1871/1

Jak známo, vypraveny byly dne 15. června 1869 dvě velké, dobře zásobené lodě německé v končiny severního pólu na výskumy vědecké. Byla to tak zvaná...