Glosy

Věda není garantem pravdy, ale racionality

Dušan Třeštík | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 143, 2007/3

Za tuto poctu samozřejmě děkuji a vážím si jí. Nejsem si ale jist, jestli jsem si ji zasloužil. Nezdá se mi totiž, že bych se někdy opravdu zabýval...

Choroš pojmenovaný po zoologovi Jiřím Baumovi

František Kotlaba, Zdeněk Pouzar | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 145, 2007/3

Jméno RNDr. Jiřího Bauma (Vesmír 86, 20, 2007/1) je známo také v mykologii. Na rozdíl od zoologie, kde je po něm pojmenováno více taxonů, v...

O nevědomosti v moři informací

Oldřich Syrovátka | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 146, 2007/3

V minulém čísle (Vesmír 86, 121, 2007/2) jsem upozornil na čin francouzských a amerických vědců, kteří neváhali medializovat výsledky vzniklé...

Co tu kdysi rostlo?

Jiří Kolbek | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 167, 2007/3

Záhad v geobotanice – nebo chcete-li vegetační ekologii – je skutečně velmi mnoho a čím více člověk hledá, tím zjevněji jejich počet narůstá. Snad...

Zemětřesení v Porýní

Blahoslav Košťák, Josef Stemberk, Jan Rybář | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 184, 2007/3

Předpovědět zemětřesení je jedním z nesnadných cílů věd o Zemi. Předpověď se může opírat o nejrůznější pozorování, ale nejobecnější postup by...

Emoce v medicíně

Radkin Honzák | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 185, 2007/3

Jestliže s definicí medicíny a vymezením jejích kompetencí jsou určité problémy (viz Vesmír 86, 120, 2007/2), s emocemi to bude ještě složitější, a...

Pyramidy z genů

Tibor Sedláček | 15. 2. 2007 | Vesmír 86, 76, 2007/2

O praktickém využití genové transformace ve šlechtění nových odrůd polních plodin jistě všichni víte. Také vám bude znám odpor ekologických...

Kmenové buňky z plodové vody

Jaroslav Petr | 15. 2. 2007 | Vesmír 86, 76, 2007/2

Kmenových buněk máme v těle spoustu. Prozradí je dělení, kdy nebývá osud jejich dceřiných buněk stejný. Jedna buňka zůstává podobná své „matce“ a...

Vareniklin, nová šance pro kuřáky

Jiří Patočka, Bohumír Plucar | 15. 2. 2007 | Vesmír 86, 77, 2007/2

Naučit se kouřit je velmi snadné, zbavit se závislosti na tabáku je velmi obtížné. O tom, jak snadné to je, svědčí fakt, že se naprostá většina...

V poznání je síla

redakce | 18. 1. 2007 | Vesmír 86, 2, 2007/1

Výrok Francise Bacona Scientia potestas est bývá interpretován různě. 1) Jeden extrém vyjádřil císař František Josef I. ve svých pokynech studijní...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné