Diskuse

Opravdu potřebujeme „zákon o DNA “?

Jiří Kožina | 9. 6. 2011 | Vesmír 90, 366, 2011/6

Od poloviny loňského roku mají čtenáři časopisu Vesmír možnost seznamovat se v glosách renomovaného genetika Daniela Vaňka s okolnostmi forenzní...

Zákon o DNA z pohledu občana

Zákon o DNA z pohledu občana

Daniel Vaněk | 9. 6. 2011 | Vesmír 90, 367, 2011/6

Tento článek je reakcí na diskusní příspěvek Jiřího Kožiny. Jsem velmi rád, že se do diskuse o zákonu o DNA zapojil i čerstvý absolvent práv a...

Ještě jednou k inteligentnímu plánu

Jiří Vácha | 9. 6. 2011 | Vesmír 90, 362, 2011/6

Náměty na závažná témata je možné navrhovat v lehkém tónu, pokusy o řešení však vyžadují pojmovou sevřenost. Tím předem omlouvám možná větší...

K diskusi o energetické koncepci ČR

Pavel Šolc | 9. 6. 2011 | Vesmír 90, 349, 2011/6

Článek Ing. O. Petržilky je ve svém celkovém vyznění mimo jiné významnou kritikou návrhu aktualizace Státní energetické koncepce z roku 2009, na...

O nestárnoucím macarátovi a cestě z hlubin

O nestárnoucím macarátovi a cestě z hlubin

Lukáš Kratochvíl | 7. 4. 2011 | Vesmír 90, 229, 2011/4

Balkánský macarát jeskynní (Proteus anguinus) je záhadný obojživelník. Magické je už jeho slovinské (človeška ribica) či anglické (human fish)...

Evropa odpovědnosti a rozumu, nikoliv viny a pokání

Zdeněk Müller | 7. 4. 2011 | Vesmír 90, 231, 2011/4

„Bezprostřední vztah mezi uznáním omylu, který byl spáchán v minulosti, a rozumnou politikou, která myslí na budoucnost, neexistuje,“ píše německý...

Islám – reálná hrozba, nebo jen „papírový tygr“?

Václav Hořejší | 10. 2. 2011 | Vesmír 90, 110, 2011/2

V listopadovém čísle Vesmíru se objevil rozsáhlý článek Jaroslava Pánka pojednávající o dosti „nevesmírové“ tematice – údajné hrozbě islamizace....

Odhmyzeno – neodhmyzeno?

Karel Spitzer, Josef Jaroš | 11. 2. 2010 | Vesmír 89, 84, 2010/2

Článek Lukáše Čížka, Jiřího Beneše, Martina Konvičky a Zdeňka Frice Zpráva o stavu země: Odhmyzeno (Vesmír 88, 386, 2009/6) se projevil vysokou...

Hmyz a mezilidské vztahy (reakce na reakci)

Spoluautorem těchto památných1) burcujících slov je jeden z autorů příkré reakce na článek Odhmyzeno. Co se za těch třicet let změnilo, že dnes...

Ochrana přírody podle J. Jaroše a K. Spitzera

Ochrana přírody podle J. Jaroše a K. Spitzera

Martin Škorpík | 11. 2. 2010 | Vesmír 89, 86, 2010/2

Jsem již dlouho profesionálním pracovníkem Státní ochrany přírody a rozhodně si nemyslím, že článek L. Čížka, J. Beneše, M. Konvičky a Z. Frice...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné