Diskuse

Co dělat? uzamčeno

David Storch | 10. 4. 2014 | Vesmír 93, 241, 2014/4

Hana Librová si správně všimla, že v poslední době narůstá pesimismus ohledně další budoucnosti životního prostředí a přírody na Zemi. Bylo by...

Furioso profesora Hořejšího o mýlení uzamčeno

Jan Svoboda | 16. 1. 2014 | Vesmír 93, 11, 2014/1

Zasáhly mě Diovy blesky a téměř jsem klesl na kolena a kál se, že jsem zhřešil a strašně se mýlil.1) Ale ne tak úplně. Když slyším konstatování, že...

Mýty a fakta policejní databáze profilů DNA Jiří Kožina

Mýty a fakta policejní databáze profilů DNA Jiří Kožina

Jiří Kožina | 14. 7. 2011 | Vesmír 90, 448, 2011/7

Relativně samostatnou kapitolou v oblasti právní úpravy využívání analýz DNA pro forenzní účely je vedení databáze DNA profilů. Tyto databáze...

Démonizace a demytizace databáze DNA Velkého bratra

Démonizace a demytizace databáze DNA Velkého bratra

Daniel Vaněk | 14. 7. 2011 | Vesmír 90, 449, 2011/7

Titulek příspěvku Mgr. Kožiny sice slibuje vyvrácení mýtů o policejní databázi DNA profilů, ale jeho text bohužel obsahuje řadu zavádějících...

Opravdu potřebujeme „zákon o DNA “?

Jiří Kožina | 9. 6. 2011 | Vesmír 90, 366, 2011/6

Od poloviny loňského roku mají čtenáři časopisu Vesmír možnost seznamovat se v glosách renomovaného genetika Daniela Vaňka s okolnostmi forenzní...

Zákon o DNA z pohledu občana

Zákon o DNA z pohledu občana

Daniel Vaněk | 9. 6. 2011 | Vesmír 90, 367, 2011/6

Tento článek je reakcí na diskusní příspěvek Jiřího Kožiny. Jsem velmi rád, že se do diskuse o zákonu o DNA zapojil i čerstvý absolvent práv a...

Ještě jednou k inteligentnímu plánu

Jiří Vácha | 9. 6. 2011 | Vesmír 90, 362, 2011/6

Náměty na závažná témata je možné navrhovat v lehkém tónu, pokusy o řešení však vyžadují pojmovou sevřenost. Tím předem omlouvám možná větší...

K diskusi o energetické koncepci ČR

Pavel Šolc | 9. 6. 2011 | Vesmír 90, 349, 2011/6

Článek Ing. O. Petržilky je ve svém celkovém vyznění mimo jiné významnou kritikou návrhu aktualizace Státní energetické koncepce z roku 2009, na...

O nestárnoucím macarátovi a cestě z hlubin

O nestárnoucím macarátovi a cestě z hlubin

Lukáš Kratochvíl | 7. 4. 2011 | Vesmír 90, 229, 2011/4

Balkánský macarát jeskynní (Proteus anguinus) je záhadný obojživelník. Magické je už jeho slovinské (človeška ribica) či anglické (human fish)...

Evropa odpovědnosti a rozumu, nikoliv viny a pokání

Zdeněk Müller | 7. 4. 2011 | Vesmír 90, 231, 2011/4

„Bezprostřední vztah mezi uznáním omylu, který byl spáchán v minulosti, a rozumnou politikou, která myslí na budoucnost, neexistuje,“ píše německý...