Přírodovědec záhlaví

Zoologie

Jak ještěrka přichází o ocásek? Jak to, že se ocásek ulomí, jen když se to ještěrce „hodí“?

Zbyněk Roček | 5. 11. 1996 | Vesmír 75, 643, 1996/11

Autotomie je obranný mechanizmus, při němž se jako prostředek úniku před predátory (živočichy živícími se dravým způsobem) odvrhují periferní části...

Měsíčníci – ryby čeledi Molidae

Petr Ráb | 5. 10. 1996 | Vesmír 75, 596, 1996/10

Téměř ve všech našich novinách proběhla letos v létě zpráva, že několik desítek kilometrů italských pláží muselo být uzavřeno, protože v...

Australané se bojí o své miláčky

Dana Vašková | 5. 9. 1996 | Vesmír 75, 535, 1996/9

Australská vláda odsunula vypuštění viru proti divokým králíkům minimálně o čtyři měsíce. Stalo se tak zřejmě pod nátlakem ochranářských iniciativ,...

Eusociální korýši v Karibském moři

Stanislav Mihulka | 5. 9. 1996 | Vesmír 75, 536, 1996/9

Vrcholem živočišné sociální organizace je nepochybně eusocialita, charakterizovaná překrývajícími se generacemi, reprodukční dělbou práce...

Hoacinové – již ne „záhadní“?

Josef Chalupský | 5. 7. 1996 | Vesmír 75, 386, 1996/7

Kdo jen okrajově pohlédne na soustavu ptáků, může mít dojem, jak je v ní vše jasné. Jsou tam tak zřejmé a pěkně vymezené ptačí řády jako třeba...

Čím se řídí buřňáci při vyhledávání potravy?

Josef Chalupský | 5. 5. 1996 | Vesmír 75, 263, 1996/5

Buřňáci jsou zajímaví ptáci. Většina z nich vypadá jako velcí racci, ale nepatří k nim. Vyústění nozder v horní části jejich zobáků je neobvykle...

Pro všechno česká jména?

Karel Samšiňák | 5. 1. 1996 | Vesmír 75, 4, 1996/1

Diskuse o českých jménech exotických ptáků se táhne několika čísly Vesmíru. Chtěl bych jen upozornit na to, že tvorba výrazů by neměla spadat do...

Ara Spixův

Josef Chalupský | 5. 1. 1996 | Vesmír 75, 26, 1996/1

Nejohroženějším ptačím druhem na světě má být v současnosti papoušek Cyanopsitta spixii, česky zvaný „ara Spixův“. Je tmavomodrý, se světlejší...

Mrkání kachen

David Storch | 5. 1. 1996 | Vesmír 75, 57, 1996/1

Je neuvěřitelné, jakými obskuritami se věda dokáže zabývat, a je ještě podivnější, jak často tyto obskurity mohou být zajímavé a důležité. Jednou z...

O hnízdní predaci aneb Pozor na jednoduchá vysvětlení

David Storch | 6. 12. 1995 | Vesmír 74, 707, 1995/12

Když se někde změní prostředí a z oblasti začnou mizet někteří ptáci, přičítá se to poměrně často zvýšené hnízdní predaci, dané buď rozmnožením...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné