mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Nemoci člověka

Aids a afričtí sirotci

Břetislav Fuchs | 5. 7. 1994 | Vesmír 73, 417, 1994/7

Podle odhadu světové zdravotnické organizace bude koncem roku 2000 v celé Africe asi 10 milionů sirotků, jejichž rodiče zemřeli na aids. Otřesná...

Kardiostimulátor versus medikamenty

Pavel Kraml | 5. 6. 1994 | Vesmír 73, 356, 1994/6

U pacientů s neurokardiogenní (vasovagální) synkopou (tj. náhlým poklesem krevního tlaku spojeným se zpomalením až zástavou srdeční akce) je často...

Úspěšnost léčby nádorových onemocnění cytostatiky

Pavel Klener | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 205, 1994/4

Nádorová onemocnění představují závažný celospolečenský problém. Účinná prevence jejich vzniku je značně nedokonalá a včasná diagnostika je stále...

Kontraceptiva

Pavel Kraml | 5. 4. 1994 | Vesmír 73, 237, 1994/4

Z publikace dánských gynekologů je patrné, že ženy užívající tzv. nízké dávky perorálních kontraceptiv (kombinované či sekvenční preparáty...

Srpkovitá anémie

Radim Brdička | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 144, 1994/3

Značná část defektů červených krvinek je způsobena anomáliemi hemoglobinů. Z klinického hlediska je můžeme dělit do dvou základních skupin, na...

O „zbraňových systémech“ malarických plazmodií

Pavel Hošek | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 148, 1994/3

Podle statistik Světové zdravotnické organizace WHO je v současné době na celé planetě zhruba 400 milionů pacientů trpících malárií a jejich počet...

Příletištní malárie

Josef Chalupský | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 152, 1994/3

Koncem července 1989 byl přijat do nemocnice „Ospedale San Salvatore“ v Pescaře (Itálie) 16letý student s vysokými horečkami, třesavkou, zvracením...

Gen pro osteoporózu

Ivan Boháček | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 173, 1994/3

Hustota kostí dosažená v rané dospělosti je hlavním určujícím faktorem rizika osteoporotických zlomenin v důsledku řídnutí kostí ve stáří. Z...

Smutek v zimě

František Koukolík | 5. 3. 1994 | Vesmír 73, 175, 1994/3

Mnozí lidé špatně snášejí příchod dlouhých zimních večerů a je jim smutno. Někteří lidé v zimě onemocní depresí, v létě se uzdraví. Onemocnění má...

Pro a proti zničení vzorků viru neštovic

redakce | 5. 2. 1994 | Vesmír 73, 113, 1994/2

Proč by virus měl být zničen? V současné době jsou stránky přírodovědných časopisů a často i denního tisku plné zpráv o negativním vlivu lidské...