Green Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuse

Kvantová fyzika

Kvantové Hallovy jevy

Pavel Středa | 5. 2. 1999 | Vesmír 78, 77, 1999/2

Elektron je elementární částice, a tak formulace Švédské královské akademie věd, že Nobelova cena za fyziku, udělená za objev nové formy kvantové...

Holografický princip

Luboš Motl | 5. 11. 1998 | Vesmír 77, 608, 1998/11

Motto: Důvod, proč se cítíte být usazeni na trojrozměrném křesle a necítíte se být namalováni na tabuli, je jen v tom, že se skládáte z mnoha...

Foton jako důvěryhodný kurýr

Miloslav Dušek, Ondřej Haderka, Martin Hendrych | 5. 11. 1998 | Vesmír 77, 633, 1998/11

Nejen zamilovaní touží po důvěrné komunikaci, ale – snad odjakživa – také vojáci, diplomati, spiklenci, teroristé a mnozí další. S rozvojem...

Kvantová gravitace, kvantový prostor

Franz Hinterleitner | 5. 10. 1998 | Vesmír 77, 547, 1998/10

Fyzika elementárních částic udělala nepochybně v posledních desetiletích nesmírný experimentální a technický pokrok. Počet částic pozorovaných v...

Kvantové hlavolamy V.

Pavel Cejnar, Miloslav Dušek | 5. 7. 1998 | Vesmír 77, 393, 1998/7

Albert Einstein se domníval, že kvantový popis fyzikálních systémů je neúplný, že by mělo být možno obejít se bez principiální neurčitosti...

Kvantové hlavolamy III.

Pavel Cejnar, Miloslav Dušek | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 272, 1998/5

V důsledku principu superpozice se kvantové částice mohou nacházet ve stavech, které nemají ve světě klasické fyziky analogii. Proč ale takové...

Zákon mimo zákon

John Archibald Wheeler | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 277, 1998/5

Jsou fyzikální zákony věčné a neměnné, nebo jsou – podobně jako biologické druhy – nestálé, jakési halabala povahy? Hierarchické rozrůznění rostlin...

Kvantové hlavolamy IV.

Pavel Cejnar, Miloslav Dušek | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 333, 1998/6

Zákony kvantové mechaniky mají pravděpodobnostní charakter. Neurčují konkrétní výsledky měření, ale pouze možné alternativy a jejich...

Kvantové počítače

Ivan Boháček | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 354, 1998/6

by měly být mnohem výkonnější než počítače klasické. Problémem a velikou výzvou pro fyziky a techniky je jejich praktická realizace. Sloučením...

Kvantové hlavolamy II.

Pavel Cejnar, Miloslav Dušek | 5. 4. 1998 | Vesmír 77, 189, 1998/4

Stavy kvantových částic mají zvláštní vlastnosti: Např. elektron, když se na něj zrovna „nedíváme“, nemá žádnou konkrétní polohu, ale naopak v...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné