Středa Pavel

Ing. Pavel Středa, DrSc. /*1945/ vystudoval fyziku pevných látek na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR se zabývá kvantovým transportem elektronů v polovodičových nanostrukturách.

Počet článků: 1

Kvantové Hallovy jevy

5. 2. 1999  |  Vesmír 78, 77, 1999/2
Elektron je elementární částice, a tak formulace Švédské královské akademie věd, že Nobelova cena za fyziku, udělená za objev nové formy kvantové...