Kvantová fyzika

Pozor, vyletí jeden foton!

Jan Valenta | 5. 12. 1999 | Vesmír 78, 677, 1999/12

Pro mnoho fyzikálních experimentů a technických aplikací by bylo užitečné mít k dispozici kontrolovatelný zdroj jednotlivých fotonů. Ten by měl...

Nechte elektron v klidu!

Ivan Boháček | 5. 12. 1999 | Vesmír 78, 705, 1999/12

Středem zájmu veřejnosti bývají spíše velké urychlovače, postavené s cílem urychlit částice na rychlost co nejbližší rychlosti světla. Malé...

Vlny, částice a fullereny

Ivan Boháček | 5. 11. 1999 | Vesmír 78, 653, 1999/11

Lze použít základní pojmy kvantové fyziky na „klasické“ objekty denního života právě tak jako na objekty atomové a subatomové úrovně? Můžeme...

Kvantové síto

Ivan Boháček | 5. 3. 1999 | Vesmír 78, 173, 1999/3

Kvantová mechanika ještě dlouho nevyčerpá svou zásobu překvapení. O Heisenbergově principu neurčitosti se dnes předpokládá, že je znám snad i...

Kvantové Hallovy jevy

Pavel Středa | 5. 2. 1999 | Vesmír 78, 77, 1999/2

Elektron je elementární částice, a tak formulace Švédské královské akademie věd, že Nobelova cena za fyziku, udělená za objev nové formy kvantové...

Holografický princip

Luboš Motl | 5. 11. 1998 | Vesmír 77, 608, 1998/11

Motto: Důvod, proč se cítíte být usazeni na trojrozměrném křesle a necítíte se být namalováni na tabuli, je jen v tom, že se skládáte z mnoha...

Foton jako důvěryhodný kurýr

Miloslav Dušek, Ondřej Haderka, Martin Hendrych | 5. 11. 1998 | Vesmír 77, 633, 1998/11

Nejen zamilovaní touží po důvěrné komunikaci, ale – snad odjakživa – také vojáci, diplomati, spiklenci, teroristé a mnozí další. S rozvojem...

Kvantová gravitace, kvantový prostor

Franz Hinterleitner | 5. 10. 1998 | Vesmír 77, 547, 1998/10

Fyzika elementárních částic udělala nepochybně v posledních desetiletích nesmírný experimentální a technický pokrok. Počet částic pozorovaných v...

Kvantové hlavolamy V.

Pavel Cejnar, Miloslav Dušek | 5. 7. 1998 | Vesmír 77, 393, 1998/7

Albert Einstein se domníval, že kvantový popis fyzikálních systémů je neúplný, že by mělo být možno obejít se bez principiální neurčitosti...

Kvantové hlavolamy III.

Pavel Cejnar, Miloslav Dušek | 5. 5. 1998 | Vesmír 77, 272, 1998/5

V důsledku principu superpozice se kvantové částice mohou nacházet ve stavech, které nemají ve světě klasické fyziky analogii. Proč ale takové...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné