Hydrologie

Převody vod a liniové dopravní stavby

Převody vod a liniové dopravní stavby komerce

Opakovaná sucha v ČR a predikované klimatické scénáře vyvolávají potřebu opatření, která přispějí ke snižování regionálních nedostatků vodních...

Dyje – byla, je a bude

Dyje – byla, je a bude

Jaké budou konkrétní dopady změněných klimatických podmínek na odtok z povodí, zabezpečenost vodních zdrojů, vodní režim krajiny a posléze na...

Jak klimatická změna ovlivňuje vodní ekosystémy?

Jak klimatická změna ovlivňuje vodní ekosystémy? komerce

Miroslav Vlasák | 6. 9. 2021 | Vesmír 100, 566, 2021/9

„Výzkum vlivu budoucích klimatických změn na ekosystémy vyžaduje interdisciplinární přístup,“ říká David Boukal z katedry biologie ekosystémů...

Přehrady

Přehrady uzamčeno

Ondřej Bábek | 1. 2. 2021 | Vesmír 100, 122, 2021/2

Přehrady mohou být prospěšné, ale mají i mnoho negativních důsledků pro krajinu, biodiverzitu, člověka i životní prostředí. Některé evropské státy...

Využití důlních vod v PKÚ, s. p.

Využití důlních vod v PKÚ, s. p. komerce

Peter Horváth | 4. 1. 2021 | Vesmír 100, 49, 2021/1

Možnosti využití důlních vod jsou závislé především na jejich chemismu. V hlubších částech pánve v redukčním prostředí ve stařinových vodách...

Výparoměr na hladině jezera Most

Výparoměr na hladině jezera Most komerce

Josef Švec, Dominika Müllnerová | 7. 9. 2020 | Vesmír 99, 519, 2020/9

Úvod V současné době je vzhledem k projevům klimatické změny často diskutovaným tématem hydrická rekultivace zbytkových jam po povrchové těžbě...

K mokřadu kohoutek nepřišroubujete

K mokřadu kohoutek nepřišroubujete komerce

Ondřej Vrtiška | 13. 7. 2020 | Vesmír 99, 456, 2020/7

Které z pestré palety možných opatření nás zachrání před suchem? „Žádné z nich nebude fungovat samostatně. Potřebujeme provést celý soubor změn, z...

Noví nebezpeční vodní vetřelci

Noví nebezpeční vodní vetřelci

Jiří Komárek, Jaromír Lukavský | 3. 3. 2020 | Vesmír 99, 170, 2020/3

V českých vodách se v posledních letech objevují u nás dosud neznámé invazní druhy sinic – cyanobakterií. Jejich množství a produkce je masivní a...

Lahvenka velká, nečekaný obyvatel Prášilského jezera

Lahvenka velká, nečekaný obyvatel Prášilského jezera uzamčeno

Petr Znachor, Martina Čtvrtlíková, Jaroslav Vrba | 3. 3. 2020 | Vesmír 99, 176, 2020/3

Mimořádné terénní průzkumy občas přinesou nečekané výsledky. To je i případ nedávného potápěčského výzkumu Prášilského jezera.

Toxická niva řeky Litavky

Toxická niva řeky Litavky uzamčeno

Tomáš Navrátil, Tereza Nováková | 4. 3. 2019 | Vesmír 98, 154, 2019/3

Řeka Litavka, ve starších pramenech též Litava, je jen 56 km dlouhá řeka. Pramení na východní straně vrchu Malý Tok v nejmladší české chráněné...