Bábek Ondřej

Prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., (*1969) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy Univerzity v Brně a dnes působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. V terénech Evropy, Asie, severní Afriky a Severní Ameriky se věnuje stratigrafii, sedimentologii, paleoklimatologii a environmentální geologii paleozoických až recentních sedimentů.

Počet článků: 3

Mobilis in mobili?uzamčeno

3. 1. 2022  |  Vesmír 101, 30, 2022/1
Na konci druhé dekády 21. století si vědy o Zemi bez větších ovací a ve vší skromnosti připomněly padesáté narozeniny teorie tektoniky...
 

Přehradyuzamčeno

1. 2. 2021  |  Vesmír 100, 122, 2021/2
Přehrady mohou být prospěšné, ale mají i mnoho negativních důsledků pro krajinu, biodiverzitu, člověka i životní prostředí. Některé evropské státy...
 

Zdánlivá nuda na Hané

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 446, 2020/7
Není zřejmě na území našeho státu oblast, která by vyhlížela poklidněji, usazeněji ba nudněji než Hornomoravský úval. Ve skutečnosti je to však...