Aktuální číslo:

2021/1

Téma měsíce:

Roboti

Využití důlních vod v PKÚ, s. p.

 |  4. 1. 2021
 |  Vesmír 100, 49, 2021/1
komerční prezentace

Možnosti využití důlních vod jsou závislé především na jejich chemismu. V hlubších částech pánve v redukčním prostředí ve stařinových vodách výrazně převažuje obsah kationtů alkalických zemin (Ca2+, Mg2+) nad alkáliemi (Na). V aniontech převládá obsah HCO3 nad SO42– . Mineralizace se pohybuje kolem hodnoty 1000 mg/l. Charakteristický je setrvalý stav všech sledovaných složek. Tyto vody jsou relativně vhodné k využití.

Na okrajích zatopených stařin vlivem přítoku povrchových vod relativně bohatých na kyslík a vlivem kolísání hladiny stařinových vod vzniká oxidační pásmo podzemních vod. Hlavním znakem je zvýšená mineralizace (kolem 2000 mg/l), vyšší obsah síranů (800–1300 mg/l) a železa (až 20–35 mg/l). Podle charakteru infiltrujících vod do sloje dochází buď jen k výraznému obohacení charakteristických iontů, anebo přímo ke změně hydrochemického typu. Druhý případ nastává při zasakování vod hydrogenkarbonátového typu. V kyselejším prostředí oxidace sulfidů je uvolňován CO2 vázaný dosud v aniontech HCO3 a jeho místo zaujímají ionty SO42–.

Z hlediska využitelnosti důlních vod jsou vhodnější podzemní důlní vody z hlubších redukčních pásem stařin. I přes poměrně vysokou mineralizaci a vysoký obsah železa (2–4 mg/l) jsou tyto vody použitelné jako průmyslové nebo jako zdroj vody pro vyrovnání vodní bilance nádrží.

Podzemní důlní vodou je tak zásobováno jezero Milada prostřednictvím přelivových vrtů PV9 a PV12 v objemu cca 20 l/s za běžných srážek. Dlouhodobým monitoringem podzemních důlních vod a vod Jezera Milada bylo ověřeno, že přítokem těchto vod nedochází ke zhoršení chemického složení jezera. Naopak pomáhá vylepšit poměr Ncelk./P, a tím zabraňuje množení sinic.

Vrt PV9 je hluboký 52,3 m. Vystrojen je nerezovými trubkami o průměru 150 mm. Jímací perforovaná část je umístěna do chodby v hloubce 40,3–50,3 m. Vrtem odtéká za ustálených podmínek a při běžných srážkách cca 15–20 l/s.

Vrt PV12 je hluboký 50,0 m. Vystrojen je nerezovými trubkami o průměru 219 mm. Jímací perforovaná část je umístěna do chodby v hloubce 44,7–49,7 m. Vrtem odtéká za ustálených podmínek a běžných srážek cca 5 l/s.

V nedávné době se začala využívat podzemní důlní voda jako zdroj užitkové (průmyslové) vody ve firmě KNAUF, a. s., v Krupce ve cca 1–3 l/s.

 

   

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Hydrologie

O autorovi

Peter Horváth

 

Doporučujeme

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Jeden trhák, co zaplatí náklady

Eva Bobůrková  |  4. 1. 2021
Po vysoké škole aspirantura, pak vojenská služba, návrat do ústavu na jaře 1987. Ale pak přišla turbulentní devadesátá léta. „V roce 1992 jsem se...
Autonomní zabijáci

Autonomní zabijáci

David Černý  |  4. 1. 2021
O životě a smrti na bitevním poli stále ještě rozhoduje člověk, i když samotné provedení smrtícího útoku se čím dál více svěřuje dronům a moderním...
Kriminalizace amatérské entomologie

Kriminalizace amatérské entomologie

Sběr a výzkum hmyzu má v České republice pevné kořeny a dlouholetou tradici. V současné době však zažívá těžké časy. Kromě odlivu zájmu mladých...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné