Aktuální číslo:

2021/10

Téma měsíce:

Domestikace

Využití důlních vod v PKÚ, s. p.

 |  4. 1. 2021
 |  Vesmír 100, 49, 2021/1
komerční prezentace

Možnosti využití důlních vod jsou závislé především na jejich chemismu. V hlubších částech pánve v redukčním prostředí ve stařinových vodách výrazně převažuje obsah kationtů alkalických zemin (Ca2+, Mg2+) nad alkáliemi (Na). V aniontech převládá obsah HCO3 nad SO42– . Mineralizace se pohybuje kolem hodnoty 1000 mg/l. Charakteristický je setrvalý stav všech sledovaných složek. Tyto vody jsou relativně vhodné k využití.

Na okrajích zatopených stařin vlivem přítoku povrchových vod relativně bohatých na kyslík a vlivem kolísání hladiny stařinových vod vzniká oxidační pásmo podzemních vod. Hlavním znakem je zvýšená mineralizace (kolem 2000 mg/l), vyšší obsah síranů (800–1300 mg/l) a železa (až 20–35 mg/l). Podle charakteru infiltrujících vod do sloje dochází buď jen k výraznému obohacení charakteristických iontů, anebo přímo ke změně hydrochemického typu. Druhý případ nastává při zasakování vod hydrogenkarbonátového typu. V kyselejším prostředí oxidace sulfidů je uvolňován CO2 vázaný dosud v aniontech HCO3 a jeho místo zaujímají ionty SO42–.

Z hlediska využitelnosti důlních vod jsou vhodnější podzemní důlní vody z hlubších redukčních pásem stařin. I přes poměrně vysokou mineralizaci a vysoký obsah železa (2–4 mg/l) jsou tyto vody použitelné jako průmyslové nebo jako zdroj vody pro vyrovnání vodní bilance nádrží.

Podzemní důlní vodou je tak zásobováno jezero Milada prostřednictvím přelivových vrtů PV9 a PV12 v objemu cca 20 l/s za běžných srážek. Dlouhodobým monitoringem podzemních důlních vod a vod Jezera Milada bylo ověřeno, že přítokem těchto vod nedochází ke zhoršení chemického složení jezera. Naopak pomáhá vylepšit poměr Ncelk./P, a tím zabraňuje množení sinic.

Vrt PV9 je hluboký 52,3 m. Vystrojen je nerezovými trubkami o průměru 150 mm. Jímací perforovaná část je umístěna do chodby v hloubce 40,3–50,3 m. Vrtem odtéká za ustálených podmínek a při běžných srážkách cca 15–20 l/s.

Vrt PV12 je hluboký 50,0 m. Vystrojen je nerezovými trubkami o průměru 219 mm. Jímací perforovaná část je umístěna do chodby v hloubce 44,7–49,7 m. Vrtem odtéká za ustálených podmínek a běžných srážek cca 5 l/s.

V nedávné době se začala využívat podzemní důlní voda jako zdroj užitkové (průmyslové) vody ve firmě KNAUF, a. s., v Krupce ve cca 1–3 l/s.

 

   

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Hydrologie

O autorovi

Peter Horváth

 

Doporučujeme

Nejlepší cesta, kterou máme

Nejlepší cesta, kterou máme

Eva Bobůrková  |  4. 10. 2021
Člověk se nechová jen racionálně, když se rozhoduje, a to nejen o svých penězích, ale i na pracovním trhu nebo u volebních uren. Jak se občané...
Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Jan Robovský  |  4. 10. 2021
Proces domestikace a jeho dílčí aspekty přitahují pozornost vědců nejedné disciplíny. Tento zájem umožňuje jednou za čas získaná data...
Interakce grepové šťávy s léčivy

Interakce grepové šťávy s léčivy

Stanislav Rádl  |  4. 10. 2021
Letos uplynulo třicet let od doby, kdy byl v časopise The Lancet publikován nenápadný článek o interakci šťávy z citrusů s léky, který významně...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné