Green Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuse

Ekologie

Role lesů v ochraně životního prostředí komerce

14. 6. 2007 | Vesmír 86, 370, 2007/6

S oblibou se dnes tvrdívá, že lesní hospodářství musí spočívat na třech rovnocenných pilířích – ekonomickém, ekologickém a sociálním – a že žádný z...

INSPIRE komerce

14. 6. 2007 | Vesmír 86, 372, 2007/6

Směrnice 2007/2/ES Evropského parlamentu a Rady o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) přináší...

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. komerce

10. 5. 2007 | Vesmír 86, 283, 2007/5

Ústav je stěžejním pracovištěm aplikovaného výzkumu pro oblast lesního hospodářství v ČR. Je pokračovatelem lesnických výzkumných ústavů vzniklých...

Informační podpora ÚHÚL pro vlastníky lesa komerce

10. 5. 2007 | Vesmír 86, 315, 2007/5

V rámci ekonomicko-právního poradenství vydal ÚHÚL dvě brožurky pro potřeby drobných vlastníků lesa do výměry 50 ha nebo těch vlastníků zemědělské...

Jak rekultivovat krajinu aneb Spící zákonodárci

Stanislav Vaněk | 12. 4. 2007 | Vesmír 86, 206, 2007/4

Jak nakládat s krajinou po ukončení těžby? Na jedné straně jsou finančně náročné velkoplošné technické rekultivace, na straně druhé skoro zdarma...

Ročně krychlový metr dříví pro každého Evropana komerce

Jan Řezáč | 12. 4. 2007 | Vesmír 86, 238, 2007/4

Celkový roční přírůst dřevní hmoty je v českých lesích přibližně 18 milionů m3, přitom se ročně vytěží asi 14–15 milionů m3. Zásoby dřeva se...

Sůl nad zlato, ale ne v lesních porostech podél silnic

Miroslav Matucha, Radek Novotný, Hana Uhlířová | 12. 4. 2007 | Vesmír 86, 246, 2007/4

Chlor do lesního ekosystému vstupuje jednak ze zdrojů přírodního původu, tj. srážkami z oceánů (viz Vesmír 72, 368, 1993/7), jednak ze zdrojů...

Extrémní touha po čistotě znečišťuje řeky

Soňa Hykyšová | 12. 4. 2007 | Vesmír 86, 249, 2007/4

Starý Most musel v minulosti ustoupit těžbě uhlí. Tyto významné zásahy se dotkly i řeky Bíliny, která původně protékala středem královského města....

Člověk a les v průběhu věků

Zuzana Jankovská, Štěpán Březovják | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 160, 2007/3

Člověk ovlivňuje les svou činností a les svou přítomností působí na lidské počínání. Les vždy sloužil člověku jako zdroj potravy, materiálu na...

Co tu kdysi rostlo?

Jiří Kolbek | 15. 3. 2007 | Vesmír 86, 167, 2007/3

Záhad v geobotanice – nebo chcete-li vegetační ekologii – je skutečně velmi mnoho a čím více člověk hledá, tím zjevněji jejich počet narůstá. Snad...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné