Vrtiška Ondřej

Mgr. Ondřej Vrtiška (*1976) je původním vzděláním biolog se specializací na hydrobiologii (PřF UK), utekl z oborů žurnalistika a kulturní antropologie (obojí FSV UK). Od r. 2001 pracuje jako vědecký novinář, na téma „věda v médiích“ přednáší pro vědce i pro laickou veřejnost. Z úžasu nevycházející pozorovatel memetické vichřice. Občas napíná plachty, občas staví větrolam.

Počet článků: 953

Střídání v čele ESO

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 546, 2017/10
Evropská jižní observatoř (ESO) má od 1. září nového generálního ředitele. Nizozemce Tima de Zeeuwa, který stál v čele této instituce od roku...
 

27 000

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 546, 2017/10
Na začátku září u Hamburku slavnostně zahájil provoz nejsilnější rentgenový laser světa, Evropský XFEL. Na projektu se podílí jedenáct evropských...
 

1 °C

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 544, 2017/10
Co se stane, když se teplota dna Jižního ledového oceánu zvýší o pouhý 1 °C? Dopady klimatických změn na ekosystémy se obtížně modelují, i malá...
 

Proč se pralesnička neotráví

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 545, 2017/10
Žába pralesnička strašná (Phyllobates terribilis) získává z potravy steroidní alkaloid batrachotoxin (BTX), který uchovává v kožních žlázách. BTX...
 

Mapa cizí hvězdy

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 545, 2017/10
Astronomové zaměřili interferometr ESO/VLTI na rudého veleobra Antares v souhvězdí Štíra – stárnoucí hvězdu s průměrem sedmsetkrát větším než...
 

Chorvatští neandertálci zestárli

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 545, 2017/10
Kosti neandertálců z jeskyně Vindija na severu Chorvatska byly dosud datovány do doby před 28 000 až 29 000 let, což z nich činilo nejmladší známé...
 

Mikrobiologie ve službách kriminalistiky

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 599, 2017/10
1947: […] Zajímavý případ, jak biologická analysa skvrn na šatech pomohla určit místo vraždy, se udál ve Švýcarech a referuje o něm prof. Dr. Otto...
 

Mumie Ramsesa II.

2. 10. 2017  |  Vesmír 96, 599, 2017/10
1887: Z Egypta oznámen před nedávnem velice důležitý nález Maesperův, jenž řídí vědecké ohledávání hrobek egyptských a již mnohými výsledky svých...
 

100 000 000 000

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 472, 2017/9
Hnědí trpaslíci jsou svými fyzikálními vlastnostmi někde mezi planetami a hvězdami. Příliš malá hmotnost jim neumožňuje udržet termonukleární...
 

Instagram odhalí depresi

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 473, 2017/9
Algoritmus využívající strojové učení dokáže ze snímků zveřejňovaných na sociální síti Instagram odhadnout, zda uživatel trpí depresí. Metoda není...
 

Fosilní kutikula ve službách taxonomie

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 473, 2017/9
Vosková kutikula na povrchu listů rostlin starých až 200 milionů let obsahuje odolné organické látky (viz rovněž Vesmír 96, 332, 2017/6), které lze...
 

Pot na vyžádání

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 473, 2017/9
Senzory na kůži, které měří koncentraci nejrůznějších látek v potu, mohou provádět průběžná neinvazivní měření v řádu hodin a dnů, a poslouží tedy...
 

Zákulisíuzamčeno

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 474, 2017/9
Jeleni evropští troubí na poplach Jelen Sika (Cervus nippon), který k nám byl dovezen na přelomu 19. a 20. století z Asie, vypadá jako neviňátko,...
 

Potřebujeme novou zelenou revoluciuzamčeno

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 484, 2017/9
Lidská populace stále roste, výnosy klíčových plodin stagnují a zábor nové zemědělské půdy se nejeví jako nejlepší nápad. Jak lidstvo uživit?...
 

Číselná hra s nejistotouuzamčeno

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 488, 2017/9
 Problémy energetiky pramení mimo jiné z nákladnosti infrastruktury, která se buduje postupně a na poměrně dlouhou dobu. S důsledky dnešních...
 

Barva léta 2017: růžová

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 374, 2017/7
Biologové každoročně popíšou téměř dvacet tisíc nových druhů organismů. Nevypovídá to o nárůstu rozmanitosti života na Zemi, pouze o jejím lepším...
 

40 %

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 380, 2017/7
Celosvětově vzácná, ale na východě Afriky relativně hojná strukturní změna lidského čtvrtého chromozomu snižuje riziko těžkého průběhu malárie o 40...
 

Síla lidské tváře

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 381, 2017/7
Lidskou tvář rozpoznají a pozitivně na ni reagují nejen novorozenci, ale dokonce i děti ještě nenarozené. Demonstroval to pokus, při němž britští...
 

Genetické dějiny Egypta

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 381, 2017/7
Geografická poloha Egypta, která z něj dělá křižovatku asijských, evropských a afrických kultur, se otiskla i do genů jeho obyvatel. Potvrdila to...
 

Město zrozené z fotografií

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 381, 2017/7
Systém VarCity, využívající umělou inteligenci k interpretaci obrazových dat, dokáže vytvořit detailní trojrozměrný model města pouze z obrázků...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]