i

Aktuální číslo:

2020/1

Téma měsíce:

Závislost

Hormon hladu na cestě k léčbě závislostí

 |  6. 1. 2020
 |  Vesmír 99, 32, 2020/1
 |  Téma: Závislost

Hledat nové možnosti léčby závislostí patří k aktuálním úkolům vědy. Jedním z možných směrů je zkoumání úlohy hormonu ghrelinu, tzv. hormonu hladu, u závislostí na návykových látkách včetně opioidů a metamfetaminu.

Evropané podléhají nejčastěji závislosti na alkoholu a tabáku, mezi nejagresivnější a nejvíce devastující závislosti s neuspokojivou léčbou a častými relapsy však patří závislosti na opioidech a metamfetaminu.

Intenzivní, problémové (většinou injekční) užívání metamfetaminu se podle kvalifikovaných odhadů týkalo v roce 2017 zhruba 35 tisíc lidí, u opioidů asi 13 tisíc lidí. Léčba opioidní závislosti v současné době spočívá zejména v substituci, kdy se místo injekčně aplikovaného silně a dynamicky působícího opioidu (heroinu, morfinu, fentanylu ad.) pravidelně, často trvale užívají jiné opioidy, které mají mírnější a pomalejší efekt při nerizikovém způsobu podání (polknutí nebo vložení pod jazyk). Závislost na metamfetaminu dosud nemá oficiální specifickou léčbu a jen se tlumí příznaky.

Podle odborných odhadů pouze asi desetina až třetina závislých, kteří dokončí léčbu, zůstane bez relapsu déle než jeden rok a jen asi pět až patnáct procent vydrží déle než dva až tři roky. Adiktologický výzkum proto stále hledá nové mechanismy a terapeutické možnosti, které se zaměřují zejména na prevenci relapsů závislostí.

Pochody v mozku

Lidský mozek obsahuje asi 50 až 100 miliard neuronů a mezi nervovými buňkami existuje až biliarda spojení (synapsí). Také chování člověka řídí a ovlivňují různé mozkové nervové struktury a neuronální okruhy, které působí ve vzájemné interakci, nejčastěji pomocí molekul přenášejících informaci. Těmito neurotransmitery jsou například dopamin, serotonin, noradrenalin a další. Neurotransmitery zprostředkovávají přenos informačního signálu mezi neurony. Signál, který se šíří po neuronu, uvolní v nervovém zakončení neurotransmiter do synapse (mezery mezi neurony), a ten se naváže na vazebné místo (receptor) na druhém neuronu. Vazba neurotransmiteru vyvolá v neuronu změnu a informační signál se tak šíří druhým neuronem dále. Pokud se do mozku dostanou cizorodé molekuly a mají schopnost ovlivnit množství příslušného neurotransmiteru nebo se navázat na jeho vazebná místa, mohou výrazným způsobem modulovat příslušné informační signály a jejich vedení, a tudíž i ovlivnit či modulovat příslušné projevy včetně chování. Takové látky mohou vedení signálu buď podporovat stejně jako neurotransmitery (agonisté), nebo blokovat (antagonisté).

Nyní vidíte 16 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Závislost
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína

O autorovi

Magdaléna Šustková

PharmDr. Magdalena Šustková, CSc. (*1963) vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a doktorské studium absolvovala v bývalém Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii v Praze. Nyní pracuje jako odborná asistentka a vědecká pracovnice v Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jinde. Dlouhodobě se zabývá problematikou zneužívání látek a závislosti na návykových látkách.
Šustková Magdaléna

Další články k tématu

Pervitin, droga těhotných ženuzamčeno

Jak závažné mohou být důsledky drogové závislosti matky pro organismus dítěte, napovídají i experimentální výzkumy na zvířatech. Naše laboratoř se...

Opioidy: dobrý sluha, zlý pánuzamčeno

Problém nadužívání a zneužívání opiodů předepsaných lékařem aktuálně řeší Spojené státy, kde se hovoří přímo o epidemii. Nebezpečí opioidů spočívá...

Léčba psychedeliky

Přírodní psychedelika provázejí lidskou společnost po tisíciletí, ale západní společnost se jimi začala podrobněji zabývat teprve ve 20. století....

Mayové a náboženský trans

Studium zaniklých náboženství je po všech stránkách komplikovaná záležitost. U mnoha kultur se musíme spokojit pouze s archeologickými nálezy a...

Doporučujeme

Léčba psychedeliky

Léčba psychedeliky

Zuzana Postránecká  |  6. 1. 2020
Přírodní psychedelika provázejí lidskou společnost po tisíciletí, ale západní společnost se jimi začala podrobněji zabývat teprve ve 20. století....
Chobotnice z Londýna

Chobotnice z Londýna

Petr Jan Juračka  |  6. 1. 2020
O poslední spolupráci s profesorem Vladimírem Kořínkem, novém druhu perloočky, dobrodružné cestě do londýnského muzea a chobotničce...
Smysl a etika archeologie ve 21. století

Smysl a etika archeologie ve 21. století

Martin Gojda  |  6. 1. 2020
Jedinečnost a neopakovatelnost toho, co se událo v historii, co potkávalo generace našich předchůdců, jak jednotlivci a lidská společenství...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné