i

Aktuální číslo:

2022/5

Téma měsíce:

3D tisk

Hormon hladu na cestě k léčbě závislostí

 |  6. 1. 2020
 |  Vesmír 99, 32, 2020/1
 |  Téma: Závislost

Hledat nové možnosti léčby závislostí patří k aktuálním úkolům vědy. Jedním z možných směrů je zkoumání úlohy hormonu ghrelinu, tzv. hormonu hladu, u závislostí na návykových látkách včetně opioidů a metamfetaminu.

Evropané podléhají nejčastěji závislosti na alkoholu a tabáku, mezi nejagresivnější a nejvíce devastující závislosti s neuspokojivou léčbou a častými relapsy však patří závislosti na opioidech a metamfetaminu.

Intenzivní, problémové (většinou injekční) užívání metamfetaminu se podle kvalifikovaných odhadů týkalo v roce 2017 zhruba 35 tisíc lidí, u opioidů asi 13 tisíc lidí. Léčba opioidní závislosti v současné době spočívá zejména v substituci, kdy se místo injekčně aplikovaného silně a dynamicky působícího opioidu (heroinu, morfinu, fentanylu ad.) pravidelně, často trvale užívají jiné opioidy, které mají mírnější a pomalejší efekt při nerizikovém způsobu podání (polknutí nebo vložení pod jazyk). Závislost na metamfetaminu dosud nemá oficiální specifickou léčbu a jen se tlumí příznaky.

Podle odborných odhadů pouze asi desetina až třetina závislých, kteří dokončí léčbu, zůstane bez relapsu déle než jeden rok a jen asi pět až patnáct procent vydrží déle než dva až tři roky. Adiktologický výzkum proto stále hledá nové mechanismy a terapeutické možnosti, které se zaměřují zejména na prevenci relapsů závislostí.

Pochody v mozku

Lidský mozek obsahuje asi 50 až 100 miliard neuronů a mezi nervovými buňkami existuje až biliarda spojení (synapsí). Také chování člověka řídí a ovlivňují různé mozkové nervové struktury a neuronální okruhy, které působí ve vzájemné interakci, nejčastěji pomocí molekul přenášejících informaci. Těmito neurotransmitery jsou například dopamin, serotonin, noradrenalin a další. Neurotransmitery zprostředkovávají přenos informačního signálu mezi neurony. Signál, který se šíří po neuronu, uvolní v nervovém zakončení neurotransmiter do synapse (mezery mezi neurony), a ten se naváže na vazebné místo (receptor) na druhém neuronu. Vazba neurotransmiteru vyvolá v neuronu změnu a informační signál se tak šíří druhým neuronem dále. Pokud se do mozku dostanou cizorodé molekuly a mají schopnost ovlivnit množství příslušného neurotransmiteru nebo se navázat na jeho vazebná místa, mohou výrazným způsobem modulovat příslušné informační signály a jejich vedení, a tudíž i ovlivnit či modulovat příslušné projevy včetně chování. Takové látky mohou vedení signálu buď podporovat stejně jako neurotransmitery (agonisté), nebo blokovat (antagonisté).

Nyní vidíte 16 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Závislost
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Medicína

O autorovi

Magdaléna Šustková

PharmDr. Magdalena Šustková, CSc. (*1963) vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové a doktorské studium absolvovala v bývalém Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii v Praze. Nyní pracuje jako odborná asistentka a vědecká pracovnice v Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a jinde. Dlouhodobě se zabývá problematikou zneužívání látek a závislosti na návykových látkách.
Šustková Magdaléna

Další články k tématu

Léčba psychedeliky

Přírodní psychedelika provázejí lidskou společnost po tisíciletí, ale západní společnost se jimi začala podrobněji zabývat teprve ve 20. století....

Pervitin, droga těhotných ženuzamčeno

Jak závažné mohou být důsledky drogové závislosti matky pro organismus dítěte, napovídají i experimentální výzkumy na zvířatech. Naše laboratoř se...

Opioidy: dobrý sluha, zlý pánuzamčeno

Problém nadužívání a zneužívání opiodů předepsaných lékařem aktuálně řeší Spojené státy, kde se hovoří přímo o epidemii. Nebezpečí opioidů spočívá...

Mayové a náboženský trans

Studium zaniklých náboženství je po všech stránkách komplikovaná záležitost. U mnoha kultur se musíme spokojit pouze s archeologickými nálezy a...

Doporučujeme

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

 |  4. 5. 2022
Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny...
Realita dohnala fikci

Realita dohnala fikci

Luděk Míka  |  2. 5. 2022
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...
Krokodýlové v Čechách 2.0

Krokodýlové v Čechách 2.0

Milan Chroust  |  2. 5. 2022
„Zaslechne-li někdo známý popěvek ‚Na řece Vltavě plave krokodil‘, pomyslí si, že to nesmysl.“ Těmito slovy před 119 lety uvedl paleontolog...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné